Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

AgelV dňoch 16. - 17. 3. 2023 sa žiaci tried IV. PSS, IV. PSM a IV. MPS - PS spolu s vyučujúcimi odborných predmetov zúčastnili exkurzie v nemocnici AGEL Komárno. Keďže sa neustále snažíme skvalitňovať vyučovací proces odborných predmetov, pozvaniu sme sa potešili a žiaci privítali možnosť navštíviť nemocnicu v komárňanskom okrese.

Pri dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení nás privítal námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť komárňanskej nemocnice PhDr. Csaba Bozsaky. Žiaci boli rozdelení do piatich skupín, tak aby postupne navštívili všetky priestory nemocnice. Prezreli sme si úplne nový pavilón urgentného príjmu I. typu, absolvovali exkurziu na izbách pacientov, vyšetrovne aj pracovne sestier jednotlivých oddelení. Zaujali ich najmä oddelenia, ktoré už prešli rekonštrukciou a vo vynovených priestoroch poskytujú komfort hospitalizovaným pacientom. Veľmi nás potešila najmä aj návšteva onkologického centra, kde nám ukázali prácu s lineárnym urýchľovačom a CT simulátorom, oddelenia rádiodiagnostiky a ústavnej lekárne. Zdravotníci na jednotlivých oddeleniach vyčerpávajúco odpovedali na všetky naše zvedavé otázky, predstavili nám detailne prácu a úlohu sestier, za čo im patrí nesmierna vďaka a za ich usilovnú prácu od nás aj nesmierny obdiv.

V závere exkurzie p. námestník pre ošetrovateľskú staroslivosť predstavil žiakom úspešný štipendijný program AGEL-u, možnosti ďalšieho štúdia s podporou spoločnosti AGEL a poďakoval nám za absolvovanie exkurzie v priestoroch nemocnice.

Veľmi pekne ďakujeme za milé pozvanie na prehliadku nemocnice AGEL - p. riaditeľovi Mgr. Miroslavovi Jaškovi, MPH, p. riaditeľke kvality a ošetrovateľskej starostlivosti PhDr. Jane Ondrišovej, MPH, a p. námestníkovi pre ošetrovateľskú starostlivosť PhDr. Csabovi Bozsakymu.

FOTO

PhDr. Helena Szőkeová, MPH