Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Máme tu marec – mesiac knihy. Pri tejto príležitosti učitelia pre žiakov pripravujú množstvo aktivít alebo projektov. Ich cieľom je vzbudiť u nich záujem o literatúru a motivovať ich k čítaniu. Ideálne je, keď žiaci vnímajú knihy ako svojich priateľov. Nie každý však čítanie obľubuje, a preto je dobré robiť v škole také činnosti, ktoré žiakov povzbudzujú k tomu, aby mali knihy radi. Tento rok sme sa rozhodli, že žiakov, ktorí majú záujem, vezmeme do božského raja pre všetkých knihomoľov ako aj milovníkov histórie, a to do knižnice Aponiovcov z Oponíc. 24. 3. 2023 sme sa so 43 žiakmi našej školy vybrali do knižnice, ktorá sa právom pýši prívlastkom najkrajšia interiérová knižnica na Slovensku a ukrýva v sebe nielen knižný poklad, ale i silný príbeh a pulzujúcu energiu. Knižnica sa nachádza v krásnom kaštieli Chateau Appony.

Mysteriózna miestnosť alebo trinásta komnata kaštieľa, ako jej hovoria hostia, v sebe ukrýva neutíchajúcu energiu, ktorú je cítiť, akonáhle človek prekročí prah tejto miestnosti.

Knižná zbierka rodu Apponyiovcov je známa dodnes pod názvom Apponyiovská knižnica (Bibliotheca Apponiana). Založil ju okolo roku 1770 gróf Anton Juraj Apponyi (1751-1817) vo Viedni a mala pôvodne okolo 30 000 zväzkov. V jej zbierkach bolo vyše 400 prvotlačí, napr. Danteho Božská komédia s ilustráciami S. Boticceliho či Gutenbergova biblia z roku 1455. Neskôr bola knižnica presťahovaná do Bratislavy a tam v rokoch 1827-1846 slúžila ako verejná knižnica. Bola to prvá verejná knižnica v Bratislave a v Hornom Uhorsku. Po nezhodách s mestom ju dal gróf Anton Apponyi (1782-1852) opäť presťahovať, a to do Oponíc, do rodového kaštieľa v parku a dal jej postaviť samostatnú galériu, známu ako severné krídlo. Bola navrhnutá veľmi nadčasovo s obrovskými francúzskymi terasovými dverami vedúcimi do nádherného parku a dômyselnými ochodzami po obvode galérie, aby bol prístup ku všetkým knihám. Za toto riešenie po vyše 165 rokoch bola knižnica spolu s kaštieľom ocenená tímom architektov a získala Fénixove krídlo – prestížne ocenenie evokujúce povstanie bájneho Fénixa z popola.

V súčasnosti obsahuje 8 222 titulov písaných v 12 jazykoch, medzi ktorými nechýbajú vzácne diela od autorov ako sú Macchiavelli, Petrarca, G.Bruno, Galilei, Da Vinci, Schiller, Dumas, Balzac, Newton či Linné.

Historickú knižnicu rodu Aponiovcov spravuje Slovenská národná knižnica. Knižnica je sprístupnená pre verejnosť. Avšak nahliadnuť do historických kníh a preštudovať si ich, je možné len so súhlasom Slovenskej národnej knižnice.

Myslím, že môžem napísať za všetkých, že sme mali krásny deň, a to nielen vďaka nádhernému slnečnému počasiu, prechádzke v blízkosti Nitrianskeho hradu, ale aj vďaka energii, ktorou sme sa pri návšteve knižnice nabili. Som rada, že sú medzi našimi žiakmi milovníci kníh a histórie, ktorí si, myslím, prišli na svoje.

FOTO

PaedDr. Monika Bednárová
koordinátorka čitateľskej gramotnosti