Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

V dňoch 22. – 26. 5. 2023 sa v študijnom odbore podológ opäť preverovali vedomosti a zručnosti sedemnástich študentov II.POD, ktorí boli odhodlaní dosiahnuť svoj cieľ – úspešne zvládnuť obe časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Odborné vedomosti a praktické zručnosti si študenti rozvíjali počas celej doby trvania štúdia.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky prebiehala v zariadení Moja pedikúra - Eva Hoferica, našom zmluvnom pracovisku, a pozostávala z vylosovania si otázok, prevedenia zadaných praktických úloh na konkrétne vybraných pacientoch/klientoch, vypracovania a obhájenia záznamu o podologickom ošetrení pred skúšobnou komisiou. Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky prebiehala už na pôde našej školy a pozostávala z vylosovania si komplexnej maturitnej otázky a jej ústneho obhájenia pred skúšobnou komisiou. 

Ďakujem veľmi pekne celej skúšobnej komisii, ktorá hodnotila zručnosti a vedomosti maturujúcich študentov a dohliadala na nerušený priebeh maturitných skúšok, v neposlednom rade aj pani riaditeľke RNDr. Darine Karvajovej, MPH., pani zástupkyni PaedDr. Tímee Švecovej a pánovi zástupcovi Mgr. Dávidovi Szabóovi za organizačné zabezpečenie maturitných skúšok. 

S potešením môžem konštatovať, že maturitnú skúšku zvládli všetci žiaci a zavŕšili tým celé svoje dvojročné úsilie, preto milí naši absolventi dovoľte mi krátky príhovor k Vám:

Milí podológovia - naši ďalší úspešní absolventi, 

dnešný deň (12. 6. 2023) sa zapíše do histórie našej školy veľkými písmenami, pretože som Vám s radosťou odovzdala Vaše vytúžené maturitné vysvedčenia. Nebola to ľahká doba, pre Vás, ani pre nás, experiment bol z časti poznačený pandémiou, no Vy ste hravo zvládli prísť do vytúženého cieľa. Ste veľkou inšpiráciou aj pre terajších prvákov, ktorí Vám všetci držali palce. Chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať, najmä za to, ako usilovne ste participovali na priebehu výučby, nielen svojimi poznatkami z praxe, ale aj vypracovávaním učebných materiálov pre ďalšie generácie podológov. Nezabudnite preto, že to, čo ste sa naučili v škole Vám už nikto nezoberie a zúročte svoje zdravotnícke vzdelanie, najmä pre blaho Vašich pacientov/klientov. 

Zdieľam Vašu radosť a dúfam, že sa ešte niekedy v profesionálnom živote uvidíme. 

Zo srdca Vám všetkým gratulujem a prajem Vám v mene našej školy veľa úspechov v profesionálnej oblasti!

O priebehu maturitných skúšok odvysielala Novozámocká televízia (NZ TV) reportáž, pozrieť si ju je možné na nasledovnom odkaze:

https://www.youtube.com/watch?v=dZj1o69D0YM

Absolventi

PhDr. Helena Szőkeová, MPH
triedna učiteľka