Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

 • PaedDr. Bednárová Monika
  Mgr. Czuczorová Csilla
  PaedDr. Čvirik Kárpáty Erika
  Mgr. Horváth Tamás
  Mgr. Christovová Martina
  Mgr. Kollár Klaudia
  PaedDr. Sádovská Alena
  Mgr. Szabó Dávid
  Mgr. Szabó Samuel
  PhDr. Vogelová Daniela

 • PaedDr. Buranský Milan
  Ing. Eliáš Milan
  PaedDr. Fabianová Terézia
  Mgr. Kontár Kornélia
  PaedDr. Molnár Tibor
  Mgr. Šimonfy Ivan
  Mgr. Vargová Andrea , PhD.

 • Mgr. Adamovicsová Agneša
  PhDr. Barteková Andrea
  Mgr. Bartová Helena
  PhDr. Bednáriková Miroslava, PhD.
  MUDr. Benik Štefan
  PhDr. Bugyíková Beáta, PhD.
  PhDr. Bystrická Zuzana, PhD.
  Mgr. Csákváriová Alica
  Mgr. Demová Anna
  PhDr. Dobsonyová Andrea, PhD.
  Mgr. Dragúňová Martina
  Bc. Hoferica Eva
  Mgr. Holúbková Katarína
  PhDr. Jandová Mária, PhD.
  prof. MUDr. Karvaj Marián, PhD., MBA
  Mgr. Kele Peter
  PhDr., Mgr. Kocsis Peter, MPH
  Mgr. Kovalčíková Zlatica
  Mgr. Kutruczová Gabriela
  Mgr. Lauková Klaudia
  PhDr. Laurová Božena
  Mgr. Legardová Rita
  Mgr. Medovarský Peter
  Mgr. Mikulcová Natália
  Mgr. Mišáková Andrea
  PhDr. Molnárová Erika
  Ing. Nádašiová Milada
  PhDr. Nagyová Iveta
  doc. PhDr. Otrubová Jana, PhD.
  Mgr. Palatická Andrea
  PhDr. Pechová Katarína
  MUDr. Poláková Natália
  PaedDr. Pončáková Judita
  PhDr. Pukšová Alena
  Mgr. Samuelová Zuzana
  PhDr. Sebestyénová Mária
  Mgr. Seman Elvíra
  PhDr. Skuráková Denisa
  MUDr. Sližková Barbora
  Mgr. Soboňová Judita
  Mgr. Szabó Samuel
  PhDr. Szőkeová Helena
  Mgr. Šrámková Lenka
  Mgr. Števárová Daniela
  Mgr. Šutová Viktória
  PaedDr. Švecová Tímea
  Mgr. Timoránszká Eva
  PaedDr. Tóthová Katarína
  PhDr., Mgr. Vavro Michal, PhD.
  Mgr. Vidová Klára
  PhDr. Villárová Adriana
  Mgr. Visnyei Beda
  Bc. Zifčiaková Andrea
  Mgr. Zrubcová Jana