Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Projekt Generation Bridge - More Understanding People in a Happy and Supporting Community

Projekt Generation Bridge - More Understanding People in a Happy and Supporting Community – (Generačný most – viac vnímaví ľudia v šťastnej a podporujúcej komunite) bol určený pre žiakov stredných škôl a ich rodičov/starých rodičov. Pomocou nášho projektu sme chceli mladých a starších ľudí k sebe viacej priblížiť, aby sa zameriavali na aktivity, ktoré ich zbližujú a nie rozdeľujú. Do projektu sa zapojili tri školy z troch krajín – naša Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Nové Zámky - Slovensko, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću, Zabok - Chorvátsko a IP Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu” s. Fîrlădeni, Căușeni - Moldavská republika. Žiačky Zoja Fichnová z I. A triedy, Martina Rusnáková, Karin Bírócziová a Daniela Bartalová z III. B triedy v rámci projektu participovali na týchto úlohách:

 1. predstavenie sa pomocou padletu v Twinspace
 2. moje rodisko, moja krajina
 3. návrhy na logo nášho projektu
 4. hlasovanie o najlepšie logo nášho projektu (víťazné logo)
 5. škola kedysi a dnes
 6. spoločné učenie sa anglického jazyka
 7. moje najobľúbenejšie jedlo – varenie a výmena receptov
 8. spoločný produkt – pieseň, video, obraz..
 9. Zoom stretnutie učiteľov
 10. Zoom stretnutie žiakov, rodičov/starých rodičov a učiteľov
 11. spoločný príbeh
 12. dobrý skutok pre moju komunitu
 13. nové technické vymoženosti doby – spoločné učenie sa
 14. dotazník – vyhodnotenie a spätná väzba
 15. finálny produkt a spätná väzba – eKniha pozdravov a prianí

Podporili sme naše vzájomné porozumenie, lepšie sme sa spoznali navzájom a utužili komunitného ducha. Žiaci aj rodičia/starí rodičia si zlepšili prácu s IKT, naučili sa nové jazykové prostriedky v anglickom jazyku, rozvíjali svoje talenty a celkovú pohodu, ktorá zo spoločného zmysluplne stráveného času jednoznačne vyplýva. Zlepšila sa aj spolupráca školy s rodičmi/starými rodičmi, ktorí boli súčasťou procesu učenia sa. Pracovali sme v priestore Twinspace, pomocou aplikácie ZOOM, Messenger a využívali sme dostupné online platformy Canva, Linoit, WordArt, Google formuláre a Mentimeter. Tešíme sa z výsledkov našej spolupráce, z nových priateľstiev, poznatkov a hlavne z rozumne stráveného času.

Sme hrdí na kreativitu našich žiakov:

Zoja Fichnová spolu s Monikou Cerovski z Chorvátska spievala pesničku Imagine od Johna Lennona.

Martina Rusnáková pripravila prezentáciu – recept svojho najobľúbenejšieho jedla.

Daniela Bartalová vyrobila so svojimi rodičmi krásnu dekoráciu.

Karin Bírócziová vytvorila obrázkový slovník pre svojich rodičov na učenie sa anglických slovíčok.

Za tento projekt sme získali certifikáty kvality eTwinning: Quality Label, Pupil Quality Label.

Blahoželáme šikovným žiačkam.

FOTO

PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty
koordinátorka projektu


Môj prvý eTwinning projekt, bezplatný webinár 18. 5. 2021


Projekt Generation Bridge - More Understanding People in a Happy and Supporting Community

Projekt Generation Bridge - More Understanding People in a Happy and Supporting Community – (Generačný most – viac vnímaví ľudia v šťastnej a podporujúcej komunite – potvrdenie o registrácii) je určený pre žiakov stredných škôl a ich rodičov/starých rodičov. Pomocou nášho štvormesačného projektu chceme mladých a starších ľudí k sebe viacej priblížiť, aby sa zameriavali na aktivity, ktoré ich zbližujú, a nie rozdeľujú. Nielenže to podporí ich vzájomné porozumenie, ale aj sa lepšie spoznajú, utužia komunitného ducha. Žiaci aj rodičia/starí rodičia si zlepšia prácu s IKT, naučia sa nové jazykové prostriedky v anglickom jazyku, budú rozvíjať svoje talenty a celkovú pohodu, ktorá zo spoločného zmysluplne stráveného času jednoznačne vyplýva. Zlepší sa aj spolupráca školy s rodičmi/starými rodičmi, ktorí budú súčasťou procesu učenia sa. Do projektu sú zapojené tri krajiny – Slovensko, Chorvátsko a Moldavská republika. Tešíme sa na spoluprácu, nové priateľstvá, poznatky a hlavne zmysluplne strávený čas.

PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty
koordinátorka projektu


Discover Europe – Objav Európu

Je to názov projektu v rámci programu eTwinning, do ktorého sme sa zapojili v školskom roku 2020/2021 (potvrdenie o registrácii).

Cieľom projektu je predstaviť študentom nádherné a málo známe geografické a historické miesta v rôznych krajinách Európy.

Študenti začnú projekt krátkou prezentáciou o svojom rodnom meste a o jeho zaujímavostiach. Následne každý mesiac bude venovaný inej téme, napríklad historickým pamiatkam a zaujímavým miestam, lesom, horám, vodstvu, riekam a jazerám, skalám a jaskyniam.

Mladí ľudia, zapojení do tohto projektu, tak spoznajú rôzne miesta. Na konci projektu vytvoria vo svojej škole malý zelený kútik, prinesú tak do školy malú časť krás prírody a vytvoria e-knihu pod názvom ´European Tourist Guide´ – „Európsky turistický sprievodca“ s najkrajšími fotografiami z projektu.

Od práce v projekte očakávame zlepšenie jazykových kompetencií, komunikačných schopností pri písaní, gramatike a hovorení v anglickom slovníku a tiež rozvoj prezentačných schopností študentov, rozvoj zručností pre tvorbu prezentácií a videí, a práce s rôznymi aplikáciami a novými technológiami. Prínos vidíme aj v rozšírení vedomostí o prírodné zaujímavosti krajín Európy a zvýšení záujmu o ochranu prírody ako aj v nadviazaní kamarátskych vzťahov s rovesníkmi z rôznych krajín Európy.

Do projektu sa zapojilo 16 účastníckych škôl zo 6 európskych krajín.

PaedDr. Alena Sádovská
koordinátorka projektu