Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Pri príležitosti I. ročníka klobáskového festivalu v Podhájskej sa dňa 13. 10. 2017 žiaci IV. ZAS triedy zúčastnili preventívnej aktivity zameranej, na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Súčasťou aktivity bolo meranie tlaku krvi, orientačné vyšetrenie cholesterolu, hladiny cukru krvi a rozloženie tuku v organizme pre širokú verejnosť. Následne boli pre verejnosť poskytnuté letáky zamerané na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení.