Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

 • praktická sestra
  5361 M praktická sestra
  4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ
  s vyučovacím jazykom slovenským a
  s vyučovacím jazykom maďarským
  masér
  5370 M masér
  4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ
  s vyučovacím jazykom slovenským
 • Učebný odbor:

  • 5371 H sanitár:
   • 1-ročné štúdium pre absolventov strednej školy (výučný list alebo maturitné vysvedčenie);
   • na základe vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, podľa § 5 ods. 1 c) a § 7 ods. 2 e) v znení neskorších predpisov, podliehajú povinnému očkovaniu proti vírusovému zápalu pečene typu B žiaci stredných zdravotníckych škôl tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky – z toho vyplýva, že v septembri pri nástupe do školy treba priniesť potvrdenie od lekára o očkovaní (alebo očkovací preukaz);
   • vyučujú sa len odborné predmety;
   • štúdium končí záverečnou skúškou;

  Študijné odbory:

  • 5361 N praktická sestra:
   • 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdiumpre absolventov strednej školy s maturitnou skúškou;
   • na základe vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, podľa § 5 ods. 1 c) a § 7 ods. 2 e) v znení neskorších predpisov, podliehajú povinnému očkovaniu proti vírusovému zápalu pečene typu B žiaci stredných zdravotníckych škôl tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky – z toho vyplýva, že v septembri pri nástupe do školy treba priniesť potvrdenie od lekára o očkovaní (alebo očkovací preukaz);
   • vyučujú sa len odborné predmety;
   • štúdium končí maturitnou skúškou z odborných predmetov;
  • 5370 N masér:
   • 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdiumpre absolventov strednej školy s maturitnou skúškou;
   • vyučujú sa len odborné predmety;
   • štúdium končí maturitnou skúškou z odborných predmetov;
  • 5349 N podológ:
   • 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdiumpre absolventov strednej školy s maturitnou skúškou;
   • na základe vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, podľa § 5 ods. 1 c) a § 7 ods. 2 e) v znení neskorších predpisov, podliehajú povinnému očkovaniu proti vírusovému zápalu pečene typu B žiaci stredných zdravotníckych škôl tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky – z toho vyplýva, že v septembri pri nástupe do školy treba priniesť potvrdenie od lekára o očkovaní (alebo očkovací preukaz);
   • vyučujú sa len odborné predmety;
   • štúdium končí maturitnou skúškou z odborných predmetov;

  Dôležité informácie k externému štúdiu:

  • na prihláške je potrebné vyplniť všetky údaje a spolu s prílohami uvedenými dolu na prihláške treba zaslať na adresu školy alebo priniesť na sekretariát do 31. mája;
  • prihlášku treba dať potvrdiť lekárovi – o zdravotnej spôsobilosti vykonávať zdravotnícke povolanie;
  • kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium budú zverejnené do 21. mája;
  • štúdium prebieha spravidla v čase od 7:00 do 15:00 dva dni v týždni – nie cez víkend (podľa aktuálneho rozvrhu);
  • ďalšie informácie na tel. č.: 035/6400 872 sekretariát.