Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, kedy bude potrebovať prvú pomoc, alebo ju bude musieť poskytnúť. Záchranca by mal pred jej podaním vedieť zhodnotiť situáciu, kedy musí dbať na vlastnú bezpečnosť bez ohrozenia vlastného života. Obzvlášť v súčasnom období pandémie je daná problematika nanajvýš aktuálna.

Dňa 15. októbra 2021 sme sa zúčastnili medzinárodnej odbornej konferencie prvej pomoci v Brne s názvom „Zajímavosti a novinky v první pomoci“. Pútavé prednášky odborníkov (lekárov i záchranárov) s názornými videoukážkami, či audionahrávkami telefonických rozhovorov COVID - pacientov volajúcich o pomoc a kontaktujúcich Krajské operačné stredisko, nás iba utvrdili o vážnosti súčasnej situácie. Získali sme množstvo cenných informácií o kardiopulmonálnej resuscitácii a jej novinkách, prípadne chybách počas jej realizácie. Oboznámili sme sa s vysoko profesionálne vypracovanou aplikáciou „E -záchranka“, vďaka ktorej si pacient prostredníctvom mobilného telefónu dokáže privolať pomoc, i keď má problémy s dýchaním, či nevie rozprávať. V neposlednom rade sme si ozrejmili osobitosti transportu, ošetrovania a prvej pomoci u pacienta s ochorením COVID -19.

Obohatili sme sa o mnoho nových skúseností a poznatkov, s ktorými sa podelíme s našimi žiakmi nielen v rámci prvej pomoci, ale i v ďalších odborných predmetoch.

 PhDr. Iveta Nagyová
 Mgr. Zuzana Samuelová