Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Kým kohút nezaspievaNaša škola dostala jedinečnú šancu zapojiť sa do divadelného projektu Slovenského filmového divadla: Literatúra na doskách. Projekt je veľmi prospešným doplnkovým vzdelávacím nástrojom. Ambasádorkami projektu sú Božidara Turzonovová a Emília Vášáryová. Tento rok si pre nás pripravili divadelné spracovanie stredoškolskej povinnej literatúry – Ivan Bukovčan: Kým kohút nezaspieva, ktorého sa 29. septembra 2022 zúčastnili naši tretiaci a niekoľko druhákov.

Hlavnú myšlienku tejto divadelnej hry najlepšie vystihuje citát: "Proti násiliu má človek iba jednu šancu . . . ostať človekom . . . nestať sa handrou. Zachovať si dôstojnosť . . . A svoju ľudskú tvár." Celá divadelná hra je založená na existencializme, skúma ľudské bytie, túžbu po ľudskom bytí a správanie sa človeka v hraničnej životnej situácii, v ktorej sa lámu charaktery ľudí. Bukovčan v tejto hre spracúva tému, ktorá je aktuálna v istom slova zmysle v každej dobe, aj v tej dnešnej. Žiaci mali možnosť uvedomiť si silu ľudských charakterov a naopak, ľudskú slabosť v situácii, ak ide o život. Mali možnosť zamyslieť sa nad hodnotami života, nad dôstojnosťou a hlavne nad myšlienkou – ostať v každej situácii človekom.

Žiakom sa divadelná hra páčila a na besede po predstavení vyjadrili svoj názor:

Zaujali ma postavy. Páčilo sa mi, že sa postupne ukazovala ich pravá tvár. Najviac ma zaujala prostitútka Marika, pretože nikto si o nej nemyslel nič dobré, ale v skutočnosti mala dobré srdce (napríklad keď sa podelila s chlebom, alebo keď si zastávala tuláka). Nesympatická mi bola postava pôrodnej baby, pretože podľa mňa sa prezentovala dôležito a namyslene.

Viktória Murcinová, III. A

Mňa najviac zaujalo, ako to herci zahrali, že to ich samotných tak bavilo, že to nezahrali nejak nudne, ale ako úplnú realitu. Najviac sympatická osoba mi bola asi pán učiteľ, ktorý to tam celé riadil a upokojoval tam to napätie a tú situáciu ako samotnú, aj keď bol zo začiatku tajomný a tichý. Napokon si zachoval chladnú hlavu a snažil sa pomôcť aj ostatným, i keď aj on sám bol v tom probléme. Nesympatická mi bola babica, ktorá už od samotného začiatku klamala a hľadela len na seba tým, že využila svoje povolanie na to, aby mohla ostatných oklamať v tom, že bola pomôcť pri pôrode a myslela si, že jej to vzhľadom na jej vzdelanie uveria.

Dominika Vargová, III. A

Mne sa najviac na predstavení páčilo, že všetky postavy mali svoju vlastnú osobnosť. Páčili sa mi rekvizity, malo to veľmi zaujímavý dej. Nespravodlivé sa mi zdalo to, že zomrel nevinný človek a že niektoré postavy klamali, prečo boli vonku po 19. hodine večer. Môj názor na toto celé predstavenie je, že každý by sme sa mali zachovať spravodlivo, slušne voči každému podľa okolností. Každý človek je zodpovedný za svoje činy.

Vivien Kajanová, III. C

Na divadelnom predstavení s názvom „Kým kohút nezaspieva“ ma hneď na úvod zaujal už len tento samotný názov a potom tiež téma, pretože sa jednalo o obdobie 2. sv. vojny. Zaujalo ma najviac to, že vlastne ako dobre to tí divadelní herci zahrali a poukázali nám na rôznu škálu vlastností a osobností ľudí. Bolo to také smutno-pekné. Keby sa musím teraz učiť na maturitu, tak by som si určite vybrala takúto formu, buď už divadelnú, alebo filmovú, pretože takto si to viac človek zapamätá a zanechá to v ňom aj nejaký zážitok. Pre mňa osobne bol najsympatickejšou postavou učiteľ. Z dôvodu, že tam držal morálku. Bol inteligentný a vedel, čo sa patrí a čo naopak nie. A tiež cudzinec, ktorý veľmi dobre vedel, čo sa deje, lenže kvôli tomu, že ho nepoznali a mal iný názor na veci, tak na to doplatil. Najmenej sympatickými postavami boli pre mňa holič a zverolekár, pretože neustále mysleli len na seba. Boli to ľudia, ktorí v tom čase u ľudí znamenali veľa kvôli ich postaveniu v práci, ale vo vnútri boli len chladní egoisti. Neboli to pokorní ľudia so srdcom na správnom mieste.

Natália Babicová, II. PSS

V prípade záujmu o divadelnú hru, pripájam linky:

https://www.youtube.com/watch?v=9sAworGNEw8

https://cloud1j.edupage.org/cloud/Ivan_Bukovcan_-_Kym_kohut_nezaspieva.pdf?z%3AEep3jvvn8CSgr1rKBbtc4WwplJ2YpRmdk6CN7%2B3f3iXn4Oyw9ZyteOlm9UDo0V2M

Verím, že bude viac príležitostí na návštevu divadla a žiaci sa budú môcť znovu kultúrne obohatiť.

PaedDr. Monika Bednárová
koordinátorka čitateľskej gramotnosti