Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

KnižnicaŠtvrtý októbrový pondelok je už tradične vyhlásený za Medzinárodný deň školských knižníc. Tento deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, k čítaniu a ku knižnici.

Tento deň prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Nebude asi náhoda, že sviatok kníh sa slávi v mesiaci, v ktorom si uctievame aj seniorov. Kniha bola kedysi jediným zdrojom informácií aj zábavy, lebo počítače, internet, tablet a iné vymoženosti, ktoré sú také obľúbené u našich žiakov, boli len v plienkach. Pokrok nemožno zastaviť a prináša mnoho pozitívneho na zlepšenie kvality života, ale vždy sa nájdu aj úskalia. Pre deti je moderná informačná technológia veľmi príťažlivá, ale do istej miery ich odťahuje od kníh. Niet potom divu, že deťom chýba zručnosť čítania s porozumením.

Tento rok sme oslávili tento deň trochu netradične. Vyhlásila som výzvu, aby sa prihlásili žiaci, ktorí čítajú a chceli by sa podeliť o svoje čitateľské skúsenosti so spolužiakmi , ktorým by predstavili svoju najobľúbenejšiu knihu. Takmer v každej triede sa našlo niekoľko aktívnych čitateľov, ktorí boli ochotní porozprávať nám o prečítanej knihe. Odprezentované knihy boli rôznych žánrov – fantasy, dobrodružné, autobiografické, tajomné i romantické. Prednášajúci žiaci ma utvrdili v tom, že stále sú medzi nimi tí, ktorí si ešte nájdu čas na knihu, nezabúdajú na tradičné zdroje informácií a kniha je pre nich relaxom, kamarátom a duchovným obohatením. Okrem toho žiaci vyrobili záložky do kníh, ktoré si navzájom vymenili. 

Myslím si, že cieľ osláv - vzájomná spolupráca , podpora čitateľských záujmov – bol splnený a verím, že naši aktívni čitatelia inšpirovali svojich spolužiakov a ten návrat ku knihe bude pokračovať ďalej.

FOTO

PaedDr. Monika Bednárová
koordinátorka čitateľskej gramotnosti