Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

HKKaždý rok sa koná najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku - Hviezdoslavov Kubín. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov a má krásne poslania. Napomáha rozvíjať záujmy a nadanie žiakov v oblasti prednesu a interpretácie literatúry, jazykových a rečových kompetencií. Recitátori svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi užšiu verejnosť, rozširujú a prehlbujú si literárne poznanie, tvorivosť, kultivujú si jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestujú si vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času a podporuje ich súťaživosť.

Veľmi sa tešíme, že každý rok máme aj my dostatok žiakov, ktorí majú záujem o túto prestížnu súťaž, a môžeme organizovať školské kolo. Tak tomu bolo aj tento rok.

Školské kolo už 69. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa na našej škole uskutočnilo 26. 1. 2023. Súťažilo sa v 2 kategóriách: POÉZIA a PRÓZA, v kategórii poézia zabojovalo o prvé miesto 10 súťažiacich a v kategórii próza 4 súťažiace.. Napriek tomu, že vyhrať môžu len niektorí, všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať za umelecky prežité popoludnie a myslím si, že môžem napísať za všetkých, že v nás toto popoludnie zanechalo hlboký kultúrny zážitok.

Porota v zložení: Mgr. Martina Christovová, PaedDr. Monika Bednárová a Mgr. Dávid Szabó mala ťažkú úlohu. Po dlhšom rozhodovaní sme napokon určili toto poradie:

Výsledky školského kola:

V kat. POÉZIA sú nasledovné výsledky:
1. miesto - Laura Koložvári z III. C
2. miesto - Zoja Fichnová z III. A
3. miesto - Viktória Štrasáková z III. C, Sabina Michlianová z I. A

V kat. PRÓZA sú nasledovné výsledky:
1. miesto - Natália Babicová z II. PSS
2. miesto - Viktória Štefanková z III. A
3. miesto - Romana Rapavá z III. A

Víťazky z 1. miesta automaticky postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 28. marca 2023 v Nových Zámkoch. 

Všetkým ďakujeme za účasť a postupujúcim gratulujeme!

FOTO

PaedDr. Monika Bednárová