Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

DofEUž tradične začiatkom školského roka prebieha oceňovanie úspešných dofákov a zároveň motivujeme nových žiakov, aby sa pridali do našej DofE rodiny. Napriek sťaženým podmienkam v súvislosti s pandémiou COVID – 19 si na našej škole splnilo ciele deväť žiakov v troch oblastiach – šport, talent, dobrovoľníctvo. Počas celého školského roka sa stretávali v DofE krúžku či už online alebo prezenčne pod vedením našich šikovných ambasádorov. Postupne sa pripravovali na dobrodružné expedície, vytvorili strieborný a bronzový tím.

Naše tímy absolvovali expedície v mesiacoch máj – jún 2021. Expedícia preverila fyzické sily, spolupatričnosť a schopnosť pracovať v tíme v záujme spoločného cieľa. Odmenou za celoročnú prácu pre našich dofákov je sebarozvoj a samozrejme certifikát o úspešnom absolvovaní danej úrovne s odznakom. Tento rok bolo opäť „DoFe na cestách“- naši absolventi si mohli prevziať ocenenie 7.10.2021 na Mestskom úrade v Nitre. Ďalším ocenením bude online ceremónia 4. novembra 2021 o 17:00.

Blahoželáme DofE hrdinom

Strieborná úroveň
Kajanová Vivien
Klobučníková Katrin
Kovácsová Alexandra
Kulová Natália

Bronzová úroveň
Benkeová Andrea
Čurlej Peter
Fichnová Zoja
Oršová Sabína
Paulenová Emily

Blahoželáme našim oceneným absolventom a želáme im veľa úspechov v plnení ďalšej úrovne, zároveň vítame medzi sebou nových dofákov.

PhDr. Ľubica Vanková, PhD.
koordinátor DofE pri SZŠ-EK NZ