Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

VII. školský ples

Ples31. januára 2020 sme opäť plesali v nádherne ozdobených priestoroch Domu Matice slovenskej v Nových Zámkoch. Aspoň na chvíľu sme v opojení hudby, súťaží a zábavy zabudli na každodenné starosti a povinnosti. Žiacka školská rada usporiadala v poradí už VII. školský ples.

Moderátorky večera: Natália Orelová, Ivona Zahoranová a Jázmin Matyó nás privítali a oboznámili s programom. Pán zástupca, Mgr. Dávid Szabó, sa k nám tiež prihovoril a slávnostne ples otvoril. O kultúrnu stránku plesu sa nám tento rok postarali žiačky: Jázmin Matyó, Vivien Kajanová, Barbora Jakubecová a pozvanie obohatiť naše hudobné čísla prišla naša bývalá žiačka, Veronika Bednáriková. Večer nám spestrili aj skupiny: Strangers dance crew a Samballi. Po krátkom hudobno-tanečnom programe nám svoj tanečný talent predviedli všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci našej školy v učiteľskom tanci. Dokázali nám, že aj tanec im ide na výbornú.

Nálada na plese veľmi záleží aj od hudby, tento rok sa nám o ňu staral vynikajúci DJ Laci, ktorý nás nenechal sedieť na stoličkách počas celého večera.

Po večeri, ktorá bola mimochodom veľmi chutná, nasledovali súťaže, pri ktorých sme sa príjemne zabavili. Počas celého večera sme mali možnosť odfotiť sa vo fotobúdke firmy Frames, a tak si zabezpečiť peknú spomienku na tento večer v podobe fotky.

O 22.00 hod. sme začali losovať výherné čísla z tomboly, ktorá bola aj tento rok štedrá, preto sme losovali na dvakrát. O jej plynulý priebeh sa postarali: Natália Orelová a Veronika Bartošová a prvé číslo vylosovala predsedníčka ŽŠR, Hanka Juríková. Niektorí boli s výhrami spokojní, iní mali toho šťastia menej, no napriek tomu dobrú náladu nestrácali. Na parkete sme sa zabávali do rána.

Dúfame, že sa všetci cítili dobre a že zostaneme tejto tradícii školského plesu verní. Veríme, že i budúci rok sa nám podarí zorganizovať ďalší ročník a že sa minimálne v takomto počte stretneme.

Chcela by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii plesu. Menovite by som chcela poďakovať pani riaditeľke, ktorá nám ples odsúhlasila, Ing. Ferusovej, ktorá túto tradíciu na škole začala, Mgr. Trencsikovej za veľkú pomoc pri organizácii a nádhernú výzdobu, žiakom zo ŽŠR i mimo ŽŠR, ktorí nám veľmi pomohli pri organizácii i výzdobe, Domu Matice slovenskej v Nových Zámkoch za priestory, všetkým učiteľom i žiakom za sponzorské dary do tomboly, Gastro Domu, kuchárom, Gabriele Kurucovej za zákusky a pagáčiky, firme FRAMES a Vám všetkým, ktorí ste prišli na ples, pretože Vaše usmiate tváre sú naším hnacím motorom.

Ďakujeme.


PaedDr. Monika Bednárová
koordinátorka ŽŠR