Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Zrkadlá Sándora Máraiho

Zrkadlá Sándora MáraihoBrigitta Simigh, žiačka III. ZAB triedy, sa zúčastnila 13-15. februára 2020 súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Zrkadlá Sándora Máraiho v Košiciach. Vďaka vysokej úrovni súťaže sme sa domov vrátili obohatené o cenné skúsenosti, vďaka sprevádzajúcemu programu o krásne zážitky a v neposlednom rade o nové kamarátstva.

Márai Sándor tükrei

Simigh Brigitta, a III. ZAB osztály tanulója képviselte iskolánkat a 2020. február 13-15. között megrendezésre kerülő Márai Sándor tükrei országos szavalóversenyen Kassán. A verseny magas színvonalának köszönhetően sok új tapasztalattal, a kísérőrendezvényeknek köszönhetően pedig szép élményekkel és új barátságokkal a tarsolyunkban térhettünk haza.

https://www.facebook.com/watch/?v=526436354939270

PaedDr. Katarína Lukácsová