Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Stredoškolská odborná činnosť

SOČDňa 27. 02. 2020 sa uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Výsledkom iniciatívy žiakov bola samostatná práca, ktorá sa predkladala odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Cieľom SOČ je podporovať talentovaných, nadaných žiakov, ich cieľavedomú prácu, samostatnosť, rozvíjať tvorivé a kritické myslenie žiakov, rozširovať a upevňovať ich odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti žiakov.

V školskom roku 2019/2020 sa súťažilo v troch súťažných odboroch: zdravotníctvo, farmakológia; pedagogika, psychológia, sociológia a tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie.

Každá práca získala vo svojom súťažnom odbore ocenenie a postup do krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční dňa 25. 03. 2020 v Nitre. Všetkým riešiteľom srdečne blahoželám a školiteľom ďakujem za spoluprácu.

Riešiteľ Trieda Téma Súťažný odbor Školiteľ
Brezíková Michaela
Bartošová Veronika
III. MAS Ako prežívajú teenageri konflikty v rodine? 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia PaedDr. Bednárová Monika
Juríková Hana
Žiláková Sabína
III. ZAA Použitie učebných pomôcok na hodinách latinského jazyka 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie PhDr. Pánisová Renáta, PhD.

Ferenčíková Kristína

Hlaváčiková Henrieta

III. ZAA

III. ZAB

Vplyv mobilných telefónov a nebezpečenstvo sociálnych sietí 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia PaedDr. Bednárová Monika
Richterová Patrícia
Zahoranová Ivona

III. ZAA

II. ZAA

Je alkohol kamarát? 06- Zdravotníctvo, farmakológia Mgr. Zlatica Kovalčíková

FOTO

PhDr. Pánisová Renáta, PhD.
Koordinátor/metodik SOČ