Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Hovor o tom...alebo ako byť psychicky v pohode?

Svetový deň duševného zdraviaDňa 7. októbra 2016 si žiaci I. ročníka našej školy pripomenuli Svetový deň duševného zdravia účasťou na preventívnom podujatí pod názvom „Hovor o tom...alebo ako byť psychicky v pohode?“, ktoré sa uskutočnilo v spolupráci s oddelením psychiatrie FNsP v Nových Zámkoch, prednášali psychologička PhDr. Linda Katona, PhD. a psychiater MUDr. Adam Nemček. Cieľom podujatia bolo formovať pozitívne a zodpovedné postoje adolescentov k vlastnému zdraviu, s dôrazom na psychické zdravie, poukázať na význam psychohygieny v starostlivosti o duševné zdravie, sprostredkovať základné poznatky o psychických poruchách vyskytujúcich sa v adolescentnom veku, poukázať na problémy duševne chorých ľudí v spoločnosti, atď. Prostredníctvom prednášky spojenej s prezentáciou a diskusiou mali žiaci možnosť nielen získať nové poznatky z danej problematiky, ale sa taktiež aktívne zapojiť a konfrontovať vlastné názory a stanoviská.