Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

K 30. 6. 2023 bude vykonaná inventarizácia stravovacieho účtu.

Preplatky budú stravníkom vrátené.

Prosím rodičov stravníkov, aby vyplnili tlačivo - žiadosť o vrátenie preplatku za stravné a odovzdali vedúcej ŠJ do konca júna.

Tlačivo, ktoré treba čitateľne vyplniť je u vedúcej ŠJ alebo si ho môžete stiahnuť zo stránky:

Nedoplatky za stravu prosím uhradiť do 30. 6. 2023.