Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

V zmysle VZN NSK č. 1/2023 o určení výšky príspevkov na úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania a v školských internátoch Vám oznamujeme, že od 1. septembra 2023 sa upravuje cena stravného nasledovne:

  • celodenná strava 5,60 € na 1 deň, mesačne 112,00 €

Prosíme rodičov, ktorí majú zadaný trvalý príkaz v banke alebo uhrádzajú platby poštovou poukážkou, aby zmenili sumu úhrady.