Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Preškolenie zdravotníckych asistentov

Preškolenie v zmysle vyhlášky č. 28/2017 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. 02. 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov v rozsahu 40 hodín (á 45 min.) s účinnosťou od 1. marca 2017.

Vyhláška rozširuje kompetencie o odber spúta, odsávanie sekrétov z horných dýchacích ciest, aplikácia intramuskulárnej injekcie, odber venóznej krvi a podávanie stravy sondou.

Žiadosť o preškolenie a prihlášku frekventanta je možné podať na sekretariáte SZŠ-EK Nové Zámky, Pod kalváriou 1 (Tel. 035 6 400 879) do 10. 05. 2019.
Žiadosť o preškolenie zamestnaných zdravotníckych asistentov podáva zamestnávateľ.

Tlačivá:

žiadosť o preškolenie (.doc)

prihláška frekventanta (.doc)

Začiatok preškolenia: 14. 06. 2019 o 8,00 h na SZŠ-EK Nové Zámky

Preškolenie v mesiaci jún bude realizované v dňoch 14.06.2019, 18.06.2019, 20.06.2019.