Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

ImatrikuláciaTak ako po minulé roky aj tento rok sme pripravili pre prvákov tradičný rituál prijímania do radu žiakov SZŠ-EK Nové Zámky – imatrikuláciu. Konala sa trochu skôr - 28. 9. 2022. Na tento deň sa tešili najmä tretiaci, ktorí mali celú imatrikuláciu na starosti.

Všetko sa to začalo už ráno. Najskôr si tretiaci trochu „upravili“ prvákov a potom sa tretiacke a prvácke ročníky v sprievode triednych učiteľov presunuli v hlučnom sprievode na námestie, kde si zašportovali, zatancovali a zabavili sa. Potom sa všetci presunuli na školský dvor, kde sa slávnostná imatrikulácia konala. Prvákov čakala desaťčlenná porota, 7 súťažných disciplín, moderátorky a speváčky. Podporiť ich prišla aj pani riaditeľka, pani zástupkyňa Švecová, pani zástupkyňa Ferusová, ktoré boli aj členkami poroty. Vystúpenia a súťaže zožali veľký potlesk, slzy smiechu a uznanie obecenstva. Každá súťažná disciplína bola hodnotená a bodovaná porotou, ktorá na záver vyhlásila víťaza. Osobitne chcem vyzdvihnúť prvú súťažnú disciplínu, v ktorej sa mali prváci prezentovať spoločným programom. Musím pochváliť všetky triedy. Napriek krátkemu času na prípravu a napriek tomu, že sa vlastne ešte nepoznali, každá trieda zvládla túto disciplínu na výbornú. Pre porotu bolo veľmi náročné vybrať triedu, ktorá bude na prvom mieste, pretože naozaj všetky boli snaživé, súťaživé a hlavne kolektívne a súdržné. A o to hlavne išlo. Ale keďže išlo aj o výhru a víťaz môže byť iba jeden, triedou, ktorá získala najviac bodov a stala sa víťaznou prváckou triedou v tomto školskom roku a zároveň výhercom krásnej a chutnej torty, bola I. C trieda. Gratulujeme!

Na záver všetci prváci zložili imatrikulačný sľub. Cieľom tohto dňa bolo pripraviť prvákom pekný a nezabudnuteľný deň, čo sa, myslím si, aj podarilo. Imatrikulácie prebehli bez komplikácií, počasie nám prialo, všetci sa zabávali a organizátori boli šťastní, že všetko vyšlo podľa predstáv. Preto všetkým, ktorí program pripravili a zrealizovali, patrí veľké poďakovanie. Konkrétne moderátorkám: Barborke Bridišovej, Grétke Takácsovej, Miške Slovákovej, Anastázii Živčákovej, speváčkam: Zojke Fichnovej, Vivi Kajanovej, Ester Presburgovej a všetkým tretiakom. Nemôžem zabudnúť na pani I. Trencsíkovú za pomoc pri výzdobe a organizácii celého predpoludnia. Ďakujeme!

Všetkým prvákom prajeme šťastné a spokojné štyri roky na našej škole. Vitajte!

Foto

PaedDr. M. Bednárová
koordinátorka ŽŠR