Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

štvrtáciNajvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle. Niektoré pretrvajú akoby večnosť, iné sú len krátke okamihy, ale rovnako významné. Všetky jednotlivé kúsky dotvárajú skladačku nášho života. Medzi najkrajšie časti tohto diela patria určite aj okamihy na strednej škole. Tá pred pár rokmi otvorila svoje brány našim štvrtákom a dala im možnosť stať sa súčasťou formovania, ktoré robí z ustráchaných žiakov vyspelých študentov.

Dňa 20. 05. 2022 sme sa s našimi štvrtákmi oficiálne rozlúčili na pôde školy. Rozlúčka prebiehala v slávnostnej atmosfére, ktorú otvorili po hymne SR naše recitátorky Monika Oršolíková z III. PSS a Csenge Sárközi z II. B triedy. Po príhovore pani riaditeľky predniesli príhovory naši mladší žiaci a napokon sa prítomným prihovorili aj štvrtáci. Poslednou nemenej dôležitou časťou rozlúčky boli ocenenia štvrtákov, ktorí z rúk svojich triednych prevzali vecné ceny. 

Celú rozlúčkovú slávnosť pevne držali vo svojich rukách moderátorky: Sabína Oršová (II. A), Viktória Štefanková (II. A). Fantastický hudobný a spevácky výkon predviedli Zoja Fichnová (II. A), Sabína Oršová (II. A) a Katrin Klobučníková (III. MPS). Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME!

Myslím si, že rozlúčka bola plná dojatia, spomienok, zamyslenia sa a možno uvedomenia si toho, že každý koniec je zároveň začiatkom niečoho nového. Štvrtákom sa pomaly končí jedna etapa ich študentského života, no zároveň sa otvárajú nové možnosti, nové príležitosti, nové skúsenosti. Veríme, že to, čo získali týmito štyrmi rokmi, vhodne využijú ďalej a že sa im bude dariť. Samozrejme, v prvom rade musia zvládnuť prvú skúšku dospelosti, ktorá ich v týchto dňoch čaká, a potom úspešne vkročiť do života dospelých.

Milí štvrtáci, milí maturanti, zo srdca Vám prajeme, aby ste úspešne túto skúšku zvládli, aby ste sa zodpovedne pripravili a svoje vedomosti aj využili, aby ste potom vykročili do života tou správnou nohou a aby ste boli na seba vždy právom hrdí.

Veľa šťastia!

FOTO

PaedDr. Monika Bednárová
koordinátorka Žiackej školskej rady