Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

V dňoch 6. – 7. 6. 2022 sa v experimentálnom študijnom odbore: podológ konala posledná, tentoraz teoretická maturitná skúška, ktorá prebiehala na pôde našej školy a pozostávala z vylosovania si komplexnej maturitnej otázky a jej ústneho obhájenia pred skúšobnou komisiou, ktorej bola opäť predsedkyňou prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD., riaditeľka Sekcie vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve MZ SR.

S potešením môžeme konštatovať, že aj teoretickú maturitnú skúšku zvládli všetci žiaci a zavŕšili ňou celé svoje doterajšie dvojročné úsilie.

Absolventi dovoľte preto krátky príhovor k Vám:

Milí podológovia - naši prví úspešní absolventi, 

dnešný deň (14. 6. 2022) sa zapíše do histórie našej školy veľkými písmenami, pretože ste si prevzali svoje vytúžené maturitné vysvedčenia. Nebola to ľahká doba, pre Vás, ani pre nás, experiment bol z veľkej časti poznačený pandémiou, kedy sme občas aj v škole mali obavy, čo bude ďalej a ako Vás úspešne dovedieme do cieľa, no Vy ste to hravo zvládli. Ste veľkou inšpiráciou aj pre terajších prvákov, ktorí Vám všetci držali palce. Chceme sa Vám veľmi pekne poďakovať, najmä za to, ako usilovne ste participovali na priebehu výučby, nielen svojimi poznatkami z praxe, ale aj vypracovávaním učebných materiálov pre ďalšie generácie podológov. Nezabudnite preto, že to, čo ste sa naučili v škole Vám už nikto nezoberie a zúročte svoje zdravotnícke vzdelanie, najmä pre blaho Vašich pacientov/klientov. Zdieľame Vašu radosť a dúfame, že sa ešte niekedy v profesionálnom živote uvidíme.

 Zo srdca Vám všetkým gratulujeme a prajeme Vám veľa úspechov v profesionálnej oblasti!

O prvých absolventoch podológie sa rozprávalo už aj na Rádiu Slovensko, vypočuť si to môžete na nasledovnom linku:

https://slovensko.rtvs.sk/clanky/spolocnost/294852/vystudovali-u-nas-prvi-absolventi-podologie-cize-zdravotnicki-pedikeri?fbclid=IwAR3GtnLDmPNSKWWfsbMtkVlIlcYIF84J-uu8tqbj-qacH_VdvazyrCH8ppU

FOTO

PhDr. Helena Szőkeová