Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

PeniazeNa túto otázku sme sa pokúsili aspoň sčasti zodpovedať dňa 1. 6. 2023 v rámci aktivít finančnej gramotnosti.

Finančná gramotnosť ako riadenie osobných financií je dôležitou súčasťou života každého z nás. Základné informácie boli odovzdané žiakom 1. a 2. ročníka formou prezentácie o Národnom štandarde finančnej gramotnosti na našej škole.

Osobné bankárky z VUB, a.s. poskytli informácie o možnosti založenia študentského účtu, ktorý ponúka množstvo výhod, napríklad účet bez poplatkov do tridsiatky, benefit 30 € za založenie účtu a pod.

Žiaci mali možnosť zasúťažiť si v testovaní.

Výhercom srdečne blahoželáme!

1. ročník: Viktória Broškovičová I. A, Ester Presburgerová I. A, Romana Sádovská I. C

2. ročník: Veronika Táborská II. PSS, Natália Babicová II. PSS, Marko Vachulík II. PSS, Timotej Laboš II. MPS

Foto

Ing. Mariana Ferusová
koordinátorka finančnej gramotnosti