Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Hviezdoslavov KubínKaždý rok sa koná najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku - Hviezdoslavov Kubín. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov a má krásne poslania. Napomáha rozvíjať záujmy a nadanie žiakov v oblasti prednesu a interpretácie literatúry, jazykových a rečových kompetencií. Recitátori svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi užšiu verejnosť, rozširujú a prehlbujú si literárne poznanie, tvorivosť, kultivujú si jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestujú si vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času a podporuje ich súťaživosť.

Veľmi sa tešíme, že každý rok máme aj my dostatok žiakov, ktorí majú záujem o túto prestížnu súťaž, a môžeme organizovať školské kolo. Tak tomu bolo aj tento rok.

Školské kolo už 68. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa na našej škole uskutočnilo 2. 2. 2022. Hoci pandemická situácia ešte nie je úplne najlepšia, podarilo sa nám tento rok zrealizovať školské kolo prezenčnou formou. O prvé miesta zabojovalo celkovo 9 žiačok z prvého, druhého a tretieho ročníka. Súťažilo sa v 2 kategóriách: POÉZIA a PRÓZA. Magická dvojka nebola len v dátume, kedy sa súťaž konala, ale bola aj vo výbere súťažných diel, resp. autorov. Dvakrát nám súťažiaci zarecitovali diela od Jána Smreka, dvakrát zazneli diela Dušana Dušeka a dvakrát nám žiačky pripomenuli nedávno zosnulého maestra Milana Lasicu. Tohtoročný výber diel bol naozaj rôznorodý. Chvíľami sme mali slzy na krajíčku, chvíľami sme sa zamysleli a na záver sme ukončili súťaž s úsmevom na tvári. Napriek tomu, že vyhrať môžu len niektorí, všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať za umelecky prežité popoludnie a myslím si, že môžem napísať za všetkých, že nám to v tejto dobe „padlo veľmi dobre“.

Porota v zložení: PhDr. Daniela Vogelová, Mgr. Martina Christovová a PaedDr. Monika Bednárová mali ťažkú úlohu. Po dlhšom rozhodovaní určili toto poradie:

Výsledky školského kola:

kategória POÉZIA:
1. miesto – Monika Oršolíková (III. PSS)
2. miesto – Laura Koložvári (II. C)
3. miesto – Vivien Kajanová (II. C)

kategória PRÓZA:
1. miesto – Viktória Štefanková (II. A)
2. miesto – Vivien Héniová (I. PSS)

Do okresného kola postupujú víťazky oboch kategórií: POÉZIA a PRÓZA, ktorým budeme držať palce.

Všetkým ďakujeme za účasť a postupujúcim gratulujeme!

FOTO

PaedDr. Monika Bednárová