Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Fulbright asistent na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch

Tento školský rok naša škola úspešne realizuje schválený projekt amerického asistenta Fulbrightovej komisie Spojených štátov amerických. Na základe podanej a schválenej žiadosti máme tú česť, že počas celého školského roku 2014/2015 môže naša škola hosťovať pána Dereka Cantu, mladého amerického lektora - hosťujúceho Fulbright asistenta.

Náplňou asistenta na našej škole je nielen podieľať sa na vyučovacom procese, ale začleniť sa do života školy, do jej aktivít a mimoškolských činností, a v neposlednom rade byť súčasťou našej školskej a miestnej komunity.

Pán Cantu študoval učiteľský odbor štúdia na Bradley University v USA, kde získal základnú učiteľskú prax, a tým pádom sú jeho skúsenosti v našej škole pozitívnym prínosom pre žiakov, ale aj pedagógov, s ktorými denne spolupracuje.

Prínos zahraničného lektora na našej škole oceňujú predovšetkým naši žiaci, ktorý môžu v reálnom čase intenzívne a cielene pracovať na hodinách anglického jazyka na prehlbovaní svojich vedomostí a zdokonaľovaní sa v zručnostiach v cudzom jazyku. Cieľom práce asistenta je nielen postupovať a vyučovať v súlade s pedagogickou dokumentáciou, spolupracovať s pedagogickým zborom, ale priniesť na vyučovacie hodiny a do života školy multikultúrny rozmer. Veríme, že školský rok s naším americkým asistentom bude naďalej prebiehať v duchu kreatívnej komunikácie, otvorenosti, motivácie žiakov a spoločnej spolupráce.

PaedDr. Jozef Filo

Fulbrightov program je jeden z najviac uznávaných a najprestížnejších medzinárodných programov na svete, umožňuje vzdelávanie a kultúrne výmeny vedcov, študentov a odborníkov. Na našej škole, v tomto školskom roku, pôsobí, v rámci Fulbright Programu, lektor anglického jazyka - Derek Cantu.

Fulbright program sa v súčasnosti uskutočňuje v 140 krajinách, jeho povaha a charakter boli formované v roku 1946 zákonom, ktorý inicioval senátor J. William Fulbright.

Fulbrightov program aktívne hľadá úspešných jednotlivcov so silným potenciálom, ktorí predstavujú celú diverzitu príslušnej spoločnosti, a vyberá kandidátov na základe verejnej a kvalitatívnej súťaže. Jeho cieľom je zvýšiť vzájomné porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín. Nadácia Princa z Astúrie udelila v roku 2014 Fulbrightovmu programu Cenu za medzinárodnú spoluprácu. Prestížne ocenenie je udeľované jednotlivcom, skupinám alebo inštitúciám, ktoré vykonávajú vynikajúcu prácu v oblastiach ako je vzdelávanie, verejné zdravie, ochrana životného prostredia, sociálny a ekonomický rozvoj a ktoré predstavujú prínos v medzinárodnom rozsahu a tak napĺňajú odkaz senátora J. Williama Fulbrighta: „Vzdelanie je najlepším, a pravdepodobne i jediným prostriedkom, ktorým si národy môžu vytvárať objektívne názory na správanie a konanie iných národov.