Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Projekt národnej licencie pre elektronické informačné zdroje EBSCO

Vážené kolegyne a kolegovia, žiaci,

národná licencia databáz EBSCO bola opätovne obnovená od 1.10.2016 do 31.12.2016 v takej podobe, ako ju poznáte. Ďalšie pokračovanie národnej licencie EIZ bude závisieť od výsledkov rokovania medzi Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Koordinátor EBSCO: PaedDr. Jozef Filo

Knižničná databáza je dostupná na webovej stránke:
http://search.ebscohost.com

V rámci tohto projektu je možné prezerať si elektronické zdroje, v ktorých môžete nájsť prevažne zahraničné, ale aj slovenské odborné časopisy, články a pod.

O projekte Národnej licencie pre elektronické informačné zdroje (EIZ)

Autorom je Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine. Je to unikátny projekt, ktorý funguje na Slovensku už 15 rokov. V rámci tohto projektu je možné využívať všetky akademické, vedecké, verejné, špeciálne knižnice a elektronické informačné zdroje úplne zadarmo. SNK nakupuje národnú licenciu pre licencované EIZ. V súčasnosti je do tohto projektu zapojených 121 knižníc na Slovensku.

Pre prístup k databázam stačí kliknúť na nasledovný link:
http://search.ebscohost.com

Zoznam knižníc, ktoré sú zapojené do projektu je možné si pozrieť tu:
http://www.snk.sk/sk/zbierky-a-zdroje/elektronicke-informacne-zdroje-a-databazy/narodna-licencia-ebsco-databaz/kniznice.html

Na nasledujúcom odkaze sa nachádza elektronická brožúra s prehľadom a popisom databáz, ktoré sú dostupné v rámci Národnej licencie EBSCO na Slovensku:
www.ebsco.com/brochure/sk