Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Ocenenie za  projekt STICK TOGETHER IN TIMES OF CORONA

Našej škole bol udelený európsky certifikát kvality ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu STICK TOGETHER IN TIMES OF CORONA v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning.

Ďakujeme našim šikovným žiakom za ich vynikajúcu prácu.

PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty


eTwinning projekt STICK TOGETHER IN TIMES OF CORONA - Držme spolu v čase koronavírusu

28 učiteľov a ich žiaci zo 14 krajín sa zapojili do eTwinning projektu Stick Together in Times of Corona (Držme spolu v čase koronavírusu) v období od 13. 04. 2020 do 30. 06. 2020. Projekt bol zameraný na podporu študentov ku konštruktívnemu tráveniu voľného času, vyjadreniu ich pocitov a vymieňaniu si názorov, spoznávaniu nových miest, kultúr a záľub žiakov v tomto náročnom období. Vytvorili sme bezpečný multikultúrny priestor, kde sa každý člen mohol slobodne vyjadriť. Žiaci sa realizovali rôznymi spôsobmi – spevom, hraním na hudobný nástroj, maľovaním, fotografiami, videami, kreslením, tvorbou powerpoint prezentácií alebo napríklad aj varením. Všetky príspevky a produkty práce sa uverejňovali v portáli eTwinning Twinspace a uzatvorenej Facebookovej skupine, kde si ich členovia mohli pozrieť a komentovať.

Jednotlivé fázy projektu:

 1. fáza – žiaci a učitelia sa predstavili pomocou padletu, vytvorili návrhy na logo projektu a hlasovali o najlepšie logo – výherné logo
 2. fáza – žiaci predstavili svoju krajinu, mestá, školy a kultúru pomocou videí, obrázkov, fotografií
 3. fáza – žiaci predstavili svoje záľuby, ktorým sa aktívne venujú v čase pandémie koronavírusu

Jedným z výsledných produktov je spoločný padlet na ktorom sú všetky práce žiakov a učiteľov – naše sú „Works from Slovak students“.

Za tento projekt sme získali certifikáty kvality eTwinning: Quality Label, Pupil Quality Label.

Blahoželáme šikovným žiačkam.

Zapojené žiačky v projekte:

II. B triedy – Daniela Bartalová, Martina Rusnáková
IV. ZAA triedy – Babeta Bieleschová
IV. ZAB triedy – Eva Roskóová

Link na virtuálne múzeum návrhov na logo projektu: https://www.youtube.com/watch?v=L_-8xue3x6Q&t=1579s.

Link na video od žiakov: https://www.youtube.com/watch?v=xrPdIIf3Ux0&fbclid=IwAR2qHse5i7RhYo-Ji_3QD_YMqQ2mddl3fAJooUqlwJL0zqL97WnM4wCrfQw.

Link na video od učiteľov: https://www.youtube.com/watch?v=G4xn-IxKRFo&fbclid=IwAR3s6zqaTZcEgtWxaRNeHN2bVbaeslo_RPZCnLoFtFaTKCWTae51Jgntv4E.

Link na spoločnú e-knihu Storyjumper: https://www.storyjumper.com/book/read/85235675/5ee396e55d0be?fbclid=IwAR3CJh9QBSakLNswMJa5s0Y9N-efG7vW7TpuQXisKIUGXJX7E-L_naMbTpk#.

Píšu o nás v publikácii „eTwinning v čase pandémie – podpora učiteľov pri dištančnom vzdelávaní“: http://www.etwinning.sk/images/2020/6/eTwinning-publikacia-final_23.6.pdf.

Link na článok v Učiteľských novinách: https://www.ucn.sk/skoly/stredna-zdravotnicka-skola-egeszsegugyi-kozepiskola-nove-zamky-bola-aktivna-aj-pocas-pandemie.

Ďakujeme dievčatám za spoluprácu a reprezentovanie našej školy v medzinárodnom projekte.

FOTO


Projekt "Stick together in times of Corona"

Naše žiačky Eva Roosková, Martina Rusnáková, Babeta Bieleschová a Daniela Bartalová sa zapojili do projektu v rámci eTwiningu s názvom "Stick together in times of Corona". Ak sa Vám páčia ich logá, môžte ich podporiť a zahlasovať na stránke (vyberte si logo, ktoré chcete podporiť a kliknite na ❤ pod logom):

https://padlet.com/yolchristop/Voteforalogo?fbclid=IwAR3Ir9Rc7M5tVBD9C_q-cz_y6k45sfWUPCs4BQYLCcuu6cLurIXKWsJvN9M

Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy.


Certifikát Škola eTwinning 2020-2021

V programe eTwinning bol 2139 školám udelený certifikát Škola eTwinning. Nie je to len uznanie osobného úspechu jednotlivých učiteľov, ale aj uznanie skvelých výsledkov celého tímu eTwinning v našej škole. Ďakujeme žiakom aj učiteľom, ktorí sa aktívne zapájajú a využívajú inovatívne prístupy k vzdelávaniu.

Tím eTwinning: 
PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty 
PaedDr. Katarína Lukácsová
PaedDr. Alena Sádovská


Medzinárodný eTwinning projekt Christmas wishes

Predvianočný eTwinning projekt s názvom Christmas wishes bol úspešný a plný radosti z kreatívneho tvorenia. Naše žiačky z II. B triedy si vymenili vianočné pohľadnice so žiakmi z Grécka, Albánska a Rumunska. Podelili sa o informácie o sebe, svojich záľubách a vianočných tradíciách. Zapojené žiačky Simona Adamcová, Martina Rusnáková, Simona Mirtová, Jenifer Tranová, Karin Bírócziová, Simona Nemčeková, Barbora Hrobárová a Zsuzsanna Hadnagyiková získali cenné skúsenosti v rámci projektového vyučovania, nové kontakty a krásne vianočné priania.

FOTO

Koordinátorka: PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty


SHARING LIFE

partnerská škola z Talianska

Obsah projektu:

 • prezentácia krajiny, mesta , života v škole, tradícií, jedál, sviatkov
 • hrdinovia a významné osobnosti v minulosti a v súčasnosti
 • plány do budúcnosti

Formy práce:

 • prezentácie
 • on-line chat
 • e-mailová komunikácia

Očakávané výstupy:

 • katalóg
 • brožúrka
 • mapa google
 • kvíz


CHRISTMAS WISHES

projekt, v ktorom si žiaci z rôznych krajín z:

 • Grécka,
 • Chorvátska,
 • Rumunska,
 • Talianska,
 • Arménska

vymenia vianočné pohľadnice a priania.