Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Milí rodičia a priatelia,

sme veľmi radi, že v minulom roku ste mnohí z Vás aktívne využili možnosť venovať 2 % z Vašich daní v prospech nášho občianskeho združenia „Združenie rodičov a priateľov Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch“. Aj vďaka Vašim príspevkom ste nám umožnili podporiť a skvalitniť výchovu a vzdelávanie na SZŠ – EK Nové Zámky.

Budeme veľmi radi, ak časť svojich daní venujete na podporu nášho občianskeho Združenia aj v tomto roku.

Ako poukázať 2 % dane
(prípadne dobrovoľníci 3 % dane)

Fyzická osoba (zamestnanec, ktorý poberal príjem zo závislej činnosti od jedného zamestnávateľa a nepodáva daňové priznanie):

  • požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane
  • vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (tlačivo na stiahnutie)
  • tlačivá budú k dispozícii aj v priestoroch školy
  • obe tlačivá doručí poštou alebo osobne príslušnému daňovému úradu podľa sídla zamestnávateľa do 30.4.2024
  • je možné využiť aj ponuku školy, ktorá zabezpečí doručenie uvedených tlačív príslušnému daňovému úradu, ak žiak odovzdá vyplnené formuláre v škole triednemu učiteľovi (do 22.4.2024)

Fyzická osoba (zamestnanec, ktorý poberal príjem od viacerých zamestnávateľov a sám podáva daňové priznanie):

  • vyplní priamo v daňovom priznaní Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb (do 31.3.2024)

Právnická osoba

  • vyplní priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnických osôb (do 31.3.2024)

Základné údaje o prijímateľovi
Názov: Združenie rodičov a priateľov Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch
IČO: 34009639