Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Prihláška na externé štúdium v odbore sanitár:
1-ročné štúdium sanitár (doc)
1-ročné štúdium sanitár (pdf)

Prihláška na externé štúdium v odbore praktická sestra:
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium praktická sestra (doc)
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium praktická sestra (pdf)

Prihláška na externé štúdium v odbore masér:
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium masér (doc)
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium masér (pdf)

Prihláška na externé štúdium v odbore podológ:
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium podológ (doc)
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium podológ (pdf)