Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

eTwinning - Well-being/happy and successful teenagers

V rámci 3 mesačného projektu s názvom Well-being/happy and successful teenagers sme prostredníctvom vzájomnej spolupráce s chorvátskymi partnermi - Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok vytvorili dotazník, pomocou ktorého sme zisťovali, ako sa staráme o naše mentálne zdravie a celkovú pohodu. Výsledky boli zaznamenané a vyhodnotené pomocou grafov.

Preštudovali, zozbierali a navrhli sme rady, ako bojovať proti zlej nálade, depresii, závislosti a ako mať stres pod kontrolou. Vytvorili sme aj pojmové mapky, ktoré sumarizujú tieto odporúčania.

Ako posledný krok sme vytvorili záložky do kníh s pozitívnymi afirmáciami, ktoré sme si vymenili.

Naučili sme sa vzájomnej komunikácii, spolupráci a rešpektovaniu názorov iných ľudí. Aktívne vieme hľadať riešenie problémov, prehĺbili sme si pocit spolupatričnosti a zodpovednosti za naše fyzické aj mentálne zdravie. Získané zručnosti aktívne využívame pri pozitívnom myslení a konaní smerom k sebe a iným.

Za tento projekt sme získali certifikáty kvality eTwinning: Quality Label, Pupil Quality Label.

Blahoželáme šikovným žiakom.

Žiaci I. B: Simona Adamcová, Daniela Bartalová, Barbora Hrobárová, Zsuzsanna Hadnagyiková, Simona Mirtová, Simona Nemčeková, Martina Rusnáková, Jenifer Tranová.

Žiaci I. C: Martina Moravčíková, Natália Lakyová, Melánia Lelkesová, Nicol Rafaelisová, Emma Szilágyiová, Tatiana Terchová, Veronika Žemberyová.

FOTO

Koordinátorka projektu: PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty


Výsledky súťaže IV. European Video Contest

4. a zároveň posledný ročník medzinárodnej súťaže European Video Contest sa skončil. Súťaže sa zúčastnili 4 európske krajiny a svojimi didaktickými videami prispelo do nej 33 študentských tímov stredných odborných škôl. Naša škola prispela do súťaže štyrmi videami.

Súťaž mala tento rok iba jednu oblasť hodnotenia. Zaslané videá boli posúdené medzinárodnou odbornou porotou a následne zaradené do súťaže. Víťaz vzišiel z výsledkov hlasovania na stránke Facebook.

Na základe výsledkov hlasovania krásne 2. miesto obsadil tím zo IV. ZAA triedy v zložení: Veronika Bednáriková, Natália Mišáková a Matej Sventek za príspevok pod názvom Forearm fracture.

Víťaznému tímu srdečne blahoželáme a pochvala patrí aj všetkým zúčastneným tímom.

Zároveň ďakujeme Mgr. Zuzane Samuelovej, PhDr. Ivete Nagyovej a PaedDr. Kataríne Tóthovej za odbornú spoluprácu pri zhotovení súťažných videí.

PaedDr. Alena Sádovská
koordinátorka projektu


Penpal project between Slovakia and France

Naša škola sa v školskom roku 2018/19 v rámci medzinárodného programu eTwinning podieľala na spoločnom projekte pod názvom Penpal project between Slovakia and France – Dopisovanie si s priateľmi. Partnerskou školou bola stredná škola Lycée du Golfe z francúzskeho mesta Gassin.

V projekte pracovalo 19 žiakov. Súčasťou spolupráce bolo dopisovanie si ako aj vyplnenie dotazníkov týkajúcich sa zdravia, stravovania, stravovacích návykov a trávenia voľného času a žiaci tak mohli porovnať spôsob života u nás a vo Francúzsku, nadviazať nové priateľstvá a komunikovať v anglickom jazyku nielen na vyučovaní, ale aj so zahraničnými rovesníkmi.

PaedDr. Alena Sádovská
koordinátorka projektu