Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Od januára 2013 sú žiaci III. ZAS a III. MAS zapojení do medzinárodného projektu Comenius eTwinning pod názvom How do we live our virtues, how do you live your virtues (voľne preložené ako: Aké morálne cnosti sú pre náš a Váš život dôležité). Výstupom z projektu sú priebežné aktivity, v ktorých naši žiaci prezentujú seba samých a našu školu. Partnerov máme z nasledujúcich škôl:

Aggeliki Savvani, 15 Gymnasio Patras, PATRA, Grécko
Murat Bahar, TARSUS RASIM DOKUR ANATOLIAN HIGH SCHOOL, Tarsus/MERSIN, Turecko
SEYFI SIGINIR, RASIM DOKUR ANADOLU LISESI, MERSIN , Turecko

Zatiaľ naši študenti pripravili tri aktivity, ktoré nás reprezentujú vo svete:

 1. osobný profil - nástenka žiaka
 2. prezentácia našej školy v angličtine – PowerPoint-ová prezentácia
 3. prezentácia Nových Zámkov – textová a fotografická dokumentácia

Cieľom realizovaného projektu je:

 • zlepšiť svoje jazykové kompetencie,
 • vymeniť si informácie so zahraničnými partnermi,
 • implementovať IKT do vyučovania,
 • posilniť komunikačné kompetencie,
 • motivovať žiakov,
 • aplikovať globálne a interkultúrne vzdelávanie,
 • posilniť prezentačné zručnosti žiakov,
 • pripraviť sa na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Projektovými koordinátormi za našu školu sú učitelia angličtiny: PaedDr. Jozef Filo a PaedDr. Alena Sádovská