Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

V roku 2003 sa škola zapojila do celoštátneho projektu MŠ SR a mimovládnej neziskovej organizácie ASOCIÁCIE PROJEKTU INFOVEK, úlohou ktorého je budovať informačnú spoločnosť. Vďaka nemu škola obdržala počítačové vybavenie, odbornú literatúru a edukačný balíček na výučbu niektorých predmetov.

V rokoch 2005 a 2006 bola naša škola Školiacim centrom INFOVEKU – ŠCI – s akreditovanými lektormi pre školenia učiteľov v rámci Projektu informatizácie regionálneho školstva, ktorého cieľom bolo naučiť a využívať vo výučbe nové informačné a komunikačné technológie.

iniciátor, odborný garant: Mgr. G. Kuklišová