Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Riaditeľstvo strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola,
Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky

p  r  i  j  m  e

od školského roku 2024/2025

Názov školy
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola

Adresa školy
Pod kalváriou 1, 940 01  Nové Zámky

Kontakt
RNDr. Darina Karvajová, MPH - riaditeľka školy
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Pod kalváriou 1, 940 01  Nové Zámky
telefón: 035/6400879


Názov pozície
učiteľ strednej školy pre odborné predmety v študijnom odbore masér

Náplň práce
výchovno-vzdelávacia činnosť

Pracovný úväzok
100 % alebo čiastočný podľa dohody

Termín nástupu
01.09.2024

Miesto výkonu práce

 • budova školy: SZŠ - EK, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
 • výučbové zariadenie:  FNsP Nové Zámky, Slovenská 11

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore ( fyzioterapia; pedagogika s predchádzajúcim ukončením študijného odboru rehabilitačný pracovník, rehabilitačný asistent, diplomovaný fyzioterapeut doplnené odbornou praxou; ošetrovateľstvo - rehabilitácia)
 • doplňujúce pedagogické štúdium
 • minimálne 2 roky odbornej praxe

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o najvyššom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie  preukázania bezúhonnosti uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v zmysle zákona § 15a ods. 7 zákona  č. 138/2019 Z. z.
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • potvrdenie odbornej praxe

Ďalšie požiadavky
žiadne

Funkčný plat stanovený vo výške minimálne
1161,50 EUR

Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, 940 01  Nové Zámky
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Žiadosť zaslať do
neurčito


Názov pozície
učiteľ strednej školy pre odborné predmety v študijnom odbore praktická sestra, učebný odbor sanitár

Náplň práce
výchovno-vzdelávacia činnosť

Pracovný úväzok
100 % alebo čiastočný podľa dohody

Termín nástupu
01.09.2024

Miesto výkonu práce

 • budova školy: SZŠ - EK, Pod kalváriou 1, Nové Zámky
 • výučbové zariadenie:  FNsP Nové Zámky, Slovenská 11

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore ( ošetrovateľstvo; starostlivosť o chorých  - pedagogika;, starostlivosť o chorých - psychológia; všeobecná pedagogika  s predchádzajúcim  ukončením študijného odboru  na SZŠ, učiteľstvo odborných predmetov na SZŠ; ošetrovateľstvo a rehabilitácia; ošetrovateľstvo  s 3. stupňom VŠ vzdelania v odbore ošetrovateľstvo ,,PhD."; ošetrovateľstvo  s I. atestáciou  a ukončeným programom ďalšieho vzdelávania PZ)
 • doplňujúce pedagogické štúdium
 • minimálne 2 roky odbornej praxe

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom
 • profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o najvyššom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie  preukázania bezúhonnosti uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca v zmysle zákona § 15a ods. 7 zákona  č. 138/2019 Z. z.
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 • potvrdenie odbornej praxe

Ďalšie požiadavky
žiadne

Funkčný plat stanovený vo výške minimálne
1161,50 EUR

Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, 940 01  Nové Zámky
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Žiadosť zaslať do
neurčito