Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

V roku 2018 Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky spolu so zahraničným partnerom Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája, Kaposvár realizuje projekt „Határtalanul!“. Projekt je zameraný na cezhraničnú spoluprácu stredných odborných škôl v oblasti environmentalistiky. Stretnutia sa realizujú v období od 20. 03. - 24. 03. 2018 v Nových Zámkoch a od 17. 04. -21. 04. 2018 v Kaposvári (HU).