Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

V školskom roku 2012/2013 z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a s finančným prispením ZRP pri SZŠ-EK, zrealizovala naša škola projekt

 • „Zdravie na tanieri 2012“
  Projekt sa realizoval v spolupráci s ŠI a ŠJ pod vedením Mgr. Ildikó Trencsíkovej

V roku 2008 bol v rámci Výzvy MŠ SR podaný a schválený projekt - ENVIROPROJEKT 2008

 • Kam s opotrebovaným počítačom
  Projekt vypracovala: Mgr. G. Kuklišová s tímom

V roku 2008 bol podaný projekt v rámci Výzvy MŠ SR - Otvorená škola - oblasť športu pre rok 2008

 • Otvorená škola - rozvoj koordinačných pohybových schopností
  Projekt vypracoval: Mgr. T. Molnár

V roku 2008 bol podaný a zrealizovaný projekt v rámci Výzvy MŠ SR - Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže 2008

 • Modernizácia DM
  Projekt vypracovala: Mgr. G. Kuklišová

V roku 2008 bol podaný projekt v rámci Výzvy MŠ SR - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2008

 • Modernizácia školského stravovania
  Projekt vypracovala: Mgr. G. Kuklišová, H. Rišňovská

V roku 2008 bol podaný projekt v rámci Výzvy MŠ SR - Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy 2008

 • Digitálne jazykové laboratórium
  Projekt vypracovala: Mgr. G. Kuklišová

V roku 2008 bol podaný projekt v rámci Výzvy MŠ SR – Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice

 • Elektronizácia školskej knižnice
  Projekt vypracovala: PhDr. A. Juhászová, Mgr. G. Kuklišová

V roku 2007 a 2008 bol podaný projekt v rámci Výzvy MŠ SR - Otvorená škola

 • Elektronická žiacka knižka
  Projekt vypracovala: Mgr. G. Kuklišová

V roku 2007 bol podaný projekt v rámci Výzvy MŠ SR - ENVIROPROJEKT 2007

 • Ochrana a podpora ľudského zdravia
  Projekt vypracovala: Mgr. G. Kuklišová s tímom

V roku 2007 bol podaný a zrealizovaný projekt v rámci Výzvy MŠ SR - Otvorená škola - oblasť športu pre rok 2007

 • Otvorená škola - rozvoj kondičných pohybových schopností
  Projekt vypracoval: Mgr. T. Molnár

V roku 2007 bol podaný a zrealizovaný projekt v rámci Výzvy MŠ SR - Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže 2007

 • Ponúknime viac žiakom ubytovaných v DM
  Projekt vypracovala a zrealizovala: E. Šimuneková s tímom

V roku 2007 bol podaný projekt v rámci Výzvy MŠ SR - Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2007

 • Budovanie modernej jedálne
  Projekt vypracovala: H. Rišňovská

V roku 2006 bol podaný projekt v rámci Výzvy MŠ SR - ENVIROPROJEKT 2006

 • Výživa ako environmentálny aspekt zdravia
  Projekt vypracovala: Mgr. G. Kuklišová

V roku 2006 bol podaný a zrealizovaný projekt v rámci Výzvy MŠ SR - Otvorená škola - oblasť športu pre rok 2006

 • Šport pre všetkých - rozvoj pohybových schopností
  Projekt vypracoval: Mgr. T. Molnár