Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Preškolenie v zmysle vyhlášky č. 28/2017 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. 02. 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov v rozsahu 40 hodín (á 45 min.) s účinnosťou od 1. marca 2017.

Vyhláška rozširuje kompetencie o odber spúta, odsávanie sekrétov z horných dýchacích ciest, aplikácia intramuskulárnej injekcie, odber venóznej krvi a podávanie stravy sondou.

Preškolenie je určené pre zdravotníckych asistentov, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent podľa predpisov platných do 31. augusta 2013.

Žiadosť o preškolenie a prihlášku frekventanta je možné podať na sekretariáte SZŠ-EK Nové Zámky, Pod kalváriou 1 (Tel. 035 6 400 879).
Žiadosť o preškolenie zamestnaných zdravotníckych asistentov podáva zamestnávateľ.

Tlačivá:

žiadosť o preškolenie (doc)

prihláška frekventanta (doc)

Termín preškolenia bude aktualizovaný.