Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Dňa 25. 10. 2021 sa žiaci druhého ročníka experimentálneho študijného odboru 5349 N podológ, spolu s vyučujúcimi, v rámci predmetu podologické ošetrenia zúčastnili exkurzie v ortopedickej dielni a výdajni ortopedických pomôcok Markont - n, s. r. o. - technická ortopédia, v ktorej nás sprevádzal skúsený ortopedický technik Richard Nagy.

Žiaci mali možnosť vidieť rôzne prístroje - plantoskop (podoskop), 3D scaner a ortopedický technik im predviedol plantoskopickú diagnostiku, diagnostiku 3D scanerom, s využitím špeciálneho programu, pomocou počítača v praxi a záznam do merného listu pacienta/ klienta technickej ortopédie.

Ortopedický technik v ďalšej časti exkurzie ukázal žiakom rôzne individuálne vyrobené ortopedické vložky a peloty, ukázal správne meranie dĺžky chodidiel a zisťovanie veľkosti topánok. Napokon si žiaci mali možnosť vyskúšať aj rôzne typy individuálne vyrobených topánok (DARCO topánky pre diabetikov, ortézy, topánky po operácii päty a pod.)

Žiaci, keďže sú pedikéri z praxe, mali množstvo otázok, ktoré pán technik s prehľadom a vyčerpávajúco zodpovedal.

Ďakujeme spoločnosti Markont - n, s. r. o. za možnosť stráviť príjemné a obohacujúce vzdelávacie popoludnie.

FOTO

PhDr. Helena Szőkeová
garant študijného odboru
pre SZŠ-EK Nové Zámky