Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

V rámci projektu Európsky týždeň športu sa dňa 14. 09. 2017 na našej škole uskutočnil športový deň. Na školskom dvore si žiaci zmerali sily vo florbale a volejbale. V telocvični a v miestnosti RRC si dobrovoľníci z každej triedy mohli vyskúšať a zacvičiť cvičenia zamerané na posilnenie centrálneho pletenca. V učebni anatómie boli prednášky a diskusie o zdravom životnom štýle. Študentom sme priblížili „Zdravý tanier“ a potrebu zmeniť stravovacie návyky ako prevenciu obezity a zdravotných ťažkostí. V rámci diskusie sme urobili anketu na otázku „Koľko sa hýbu naši žiaci?“ Výsledky si môžete pozrieť v grafe.

Po skončení jednotlivých aktivít sa triedy striedali, kým sa nevystriedali žiaci jednotlivých ročníkov na všetkých aktivitách.

Výsledky vo florbale:
1. miesto I. ZAA / II. MAS / IV. ZAM
2. miesto I. MAS / II. ZAB / IV. MAS    
3. miesto I. ZAB / II. ZAA / III. ZAA

Výsledky vo volejbale:
1. miesto I. MAS / II. ZAB / IV. ZAM
2 .miesto I. ZAA / II. MAS / IV. MAS    
3. miesto I. ZAB / II. ZAA / III. ZAA

Teší nás, že sme opäť dokázali urobiť niečo pre svoje zdravie v zmysle zásady v zdravom tele – zdravý duch.

FOTO

PaedDr. Tibor Molnár
PhDr. Alena Pukšová
PhDr. Ľubica Ďurišová Vanková, PhD.