Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Táto aktivita sa realizovala v rámci Národného akčného plánu boja proti obezite dňa 12. 9. 2017.

Naša škola zorganizovala preventívnu akciu zameranú na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v spolupráci s klubom dôchodcov v Rastislaviciach, ktorého predsedníčkou je naša bývalá zástupkyňa školy Mgr. Gabriela Kuklišová.

Cieľom podujatia bolo informovať dôchodcov o zdravom životnom štýle, prevencii obezity a kardiovaskulárnych ochorení. Prednáška bola zameraná na Kód zdravia 0-30-5-120-80. 0 – nula cigariet denne, 30 – 30 min pohybu denne, 5 – hladina cholesterolu 5mml/l, 120/80 je hodnota tlaku krvi.

Po prednáške si mohli dôchodcovia svoj kód zdravia skontrolovať. Študenti IV. ZAS im merali cholesterol, glykémiu, tlak krvi a vypočítali BMI. V rámci prevencie obezity sme účastníkom predviedli kondičné cvičenia a posilňovacie cvičenia chrbtice a študenti IV. MAS triedy realizovali masáže.

Podujatie pripravili: PhDr. Alenka Pukšová, PhDr. Ľubica Ďurišová Vanková, PhD., PhDr. Michal Vavro, PhD.

FOTO