Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

SOČStredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná záujmová činnosť mladých perspektívnych vedcov. Učí žiakov samostatnej a tvorivej práci, pracovať s informáciami, odbornou literatúrou, prameňmi. Žiaci získavajú praktické zručnosti ako uskutočniť prieskum, výskum, experiment, ako vytvoriť odbornú prácu a ako verejne prezentovať a obhajovať výsledky svojej práce. Súťažná prehliadka odborných prác na našej škole má už dlhodobú tradíciu, práce našich žiakov zaznamenávajú významné úspechy. Za úspešnými výsledkami súťažiacich je systematická práca pedagógov školy, ktorí usmerňujú odborné záujmy žiakov a aktívne podporujú nápady a riešenia úloh odbornej problematiky tak, aby výsledky mali priaznivú odozvu na odbornej prehliadke prác. Školské kolo SOČ sa uskutočnilo 13. 2. 2023 za účasti 7 žiakov, ktorí sa zapojili do riešenia prác v 2 súťažných odboroch a to v zdravotníctve a v odbore psychológia, pedagogika a sociológia. Svoje práce žiaci prezentovali pred odbornou komisiou.

Výsledky:

Súťažný odbor: 06 Zdravotníctvo

1. miesto: Hamranová Barbora (IV. PSS) a Veličániová Simona (IV. PSS)
Depresia u tínedžerov
Školiteľ: Mgr. Samuel Szabó

Súťažný odbor: 17 Psychológia, pedagogika a sociológia

1. miesto: Štefánková Viktória (III. A)
Využitie IKT u stredoškoláka
Školiteľ: doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD.

2. miesto: Monika Oršolíková (IV. PSS) a Sabína Oršová (III. A)
Vplyv spánku na celkový vývin u adolescentov
Školiteľ: PhDr. Mária Sebestyénová

3. miesto: Vanyová Michaela (III. B) a Rajkóová Rebeka (III. B)
Vzťahy a adaptácia v spoločnosti
Školiteľ: Mgr. Samuel Szabó

Riešitelia umiestnení na 1. a 2. mieste postupujú na krajskú prehliadku prác SOČ do Nitry, ktorá sa uskutoční 22. 3. 2023.

Všetkým zúčastneným žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce na obhajobe v krajskom kole. 

Foto1

Foto2

Foto3

doc. PhDr. Jana Otrubová, PhD.