Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Asi pred mesiacom nás oslovila pani Dáša Čerháková, či by mohli v exteriéri našej školy realizovať medzinárodný projekt Noc literatúry. Veľmi nás táto ponuka potešila, zaujala a po odsúhlasení pani riaditeľky sme s radosťou prijali ponuku. O aký projekt ide?

Medzinárodný projekt Noc literatúry iniciujú v jednotlivých krajinách České centrá. Prebieha súčasne v rôznych mestách na Slovensku. Približuje aktuálnu európsku literatúru prostredníctvom série verejných čítaní. Noc literatúry v Nových Zámkoch už po tretí raz organizuje Túlavá čitáreň. Tento literárny projekt funguje na platforme verejných čitární už od roku 2017. Netradičným spôsobom približuje rôzne druhy literatúry tým, že ich prezentuje na miestach, ktoré istým spôsobom korešpondujú s čítanými dielami. Prvý ročník sa v Nových Zámkoch konal v máji roku 2019.

Súčasná literatúra, netradičné miesta, známe tváre, taká je NOC LITERATÚRY, ktorá na atraktívnych či bežne nedostupných miestach približuje širokej verejnosti ukážky z novej tvorby európskych spisovateľov v podaní známych osobností. Prepojenie neobvyklého miesta a osobitá interpretácia literárneho textu nabáda k nevšednému kultúrnemu zážitku a ponúka možnosť zoznámiť sa s myšlienkami súčasných európskych autorov. Rok 2020 bol obmedzený pandémiou, preto sa Túlavá čitáreň zapojila do podujatia online formou zdieľaných videí vopred nahratých ukážok čítaných diel.

V stredu 22.septembra 2021 predstavila Túlavá čitáreň päť netradičných miest, päť zaujímavých čítajúcich a úryvky z najkvalitnejšej európskej literatúry v zastúpení autorov z Nórska, Rakúska, Nemecka, Izraela a Maďarska. Čítajúcimi sú zvyčajne herci, moderátori, spisovatelia, hudobníci, rodáci z mesta - osobnosti, ktoré sa podieľajú na vytváraní kultúrnejšej spoločnosti. V Nových Zámkoch sú nimi:

  • bývalá riaditeľka Galérie umenia E. Zmetáka v Nových Zámkoch a organizátorka sochárskych sympózií Magdaléna Klobučníková,
  • slovensko-vietnamská fotografka a vizuálna umelkyňa Kvet Nguyen,
  • spisovateľ a aforista Tomáš Ulej,
  • redaktor, spisovateľ a organizátor knižných podujatí Marek Hudec
  • a Denisa Felixová, koordinátorka projektu Vzdušné Zámky - Mesto kultúry 20/21 a vedúca odboru kultúry, sociálnych vecí a školstva na Mestskom úrade v Nových Zámkoch.

Čítanie prebiehalo za starou bránou na nádvorí “Plichtovho domu”z roku 1928, na schodoch historickej budovy strednej zdravotníckej školy, v záhrade Art Gallery apartmánu, na dvore galérie pod Melišovou sochou “Pocta sviniam” a na streche Domu mieru v centre mesta. Čítania sa uskutočnili od 17-19 hod. paralelne na všetkých miestach v 30-minútových intervaloch, čítalo sa cca 15 minút, zvyšný čas slúžil na presun na iné miesto. Vstup na všetky čítania bol zdarma.

V priestoroch našej školy čítal úryvky z knihy Právna nejasnosť jedného manželstva od Olgy Grjasnovej Marek Hudec. Toto pútavé čitateľské podujatie si našlo svojich priaznivcov aj z radu našich žiakov a hoci to bolo v popoludňajších hodinách, tešíme sa, že dnešní mladí ľudia nezanevreli na knihu a čítanie ešte nevymizlo z ich voľného času. Veríme, že náš areál prispel svojou historickou hodnotou k dobrej atmosfére a už teraz sa tešíme na budúci rok.

FOTO

PaedDr. Monika Bednárová
koordinátorka čitateľskej gramotnosti