Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Humanitárna pomoc Ukrajine je určená pre ľudí, ktorí museli opustiť Ukrajinu kvôli aktuálnemu stavu na Ukrajine – vypuknutie vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Pre ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, o všetok svoj majetok a majú len jeden druhého.

Ľudia, ktorí chceli a chcú pomôcť, majú možnosť prísť do centrálneho skladu v Nových Zámkoch, ktorý sa nachádza v priestoroch Maďarského gymnázia. Tam môžu prispieť ľubovoľným počtom trvanlivých potravín (paštéta, cestoviny, sladké pochutiny, slané pochutiny, chrumky, výživu, minerálky, sladené nápoje, čaje, atď), oblečenie, hrnčeky, taniere, kozmetiku (plienky, kefky, pasty, toaletné papiere, vložky, servítky, atď.) Prinesené veci sa potom triedia v miestnosti určenej pre ten-ktorý druh pomoci.

Ako napr.: 

  • Trvanlivé potraviny
  • Trvanlivé potraviny pre deti 
  • Oblečenie
  • Nápoje 
  • Kozmetika 
  • Prvá pomoc (dezinfekcia, rúška, lekárničky)

Z týchto miestností sa postupne triedili veci a dávali sa do jednej miestnosti, kde sa robili balíky, ktoré sa posielali priamo na Ukrajinu. V jednom balíku bolo z každého rožku trošku, sladké, slané, trvanlivé potraviny, kozmetika, plienky, a pod., skrátka všetko potrebné pre ľudí v núdzi. Túto pomoc organizuje Slovenský Červený kríž v každom meste, prípadne aj dedine na Slovensku. 

My, ako žiaci Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch, sme boli pomôcť ako dobrovoľníci Červeného kríža. Sme síce žiakmi iba prvého ročníka – I. PSS, ale nerobilo nám to problém a bol tam aj dobrý kolektív ľudí, ktorí nám všetko ukázali a vysvetlili. Môže prísť hocikto pomôcť, ide predovšetkým o dobrovoľnosť, ktorá je jedným z princípov Červeného kríža.

FOTO

Marko Vachulík a Samuel Ficek, žiaci I. PSS triedy