Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Dňa 7. 6. 2022 sa konalo obvodné kolo súťaže ŽUPNÁ KALOKAGATIA - MLADÝ ZÁCHRANÁR 2022 o POHÁR PREDSEDU NSK, ktoré sa nieslo v znamení olympionizmu. 

Obvodné kolo sa konalo na Strednej odbornej škole stavebnej – Építészeti Szakközépiskola Nitrianska cesta 61, Nové Zámky. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Na štart nastúpilo ako zmiešané päťčlenné družstvo v zložení: Erika Sojková (III. PSS), Katarína Dobrovocká (III. PSS), Monika Oršolíková (III. PSS), Viktor Vadovics (III. PSS) a Ádám Janovič (III. PSS) a náhradníkom bol Ádám Kékesi (II. C). 

Súťaž bola orientačným pretekom na 2,8 km a súťažiaci boli hodnotení z teoretických vedomostí i praktických zručností v oblastiach: cestná doprava, BOZP, civilná ochrana, protipožiarna ochrana, protidrogová prevencia, ekonomika, šport, história, geografia, štát a právo, hod granátom na cieľ, streľba zo vzduchovky, topografia, rúčkovanie na lane, CO a poskytovanie prvej pomoci. Do súťaže sa prihlásilo 14 družstiev a družstvo našej školy sa umiestnilo na krásnom 3. MIESTE a postúpilo na Regionálne kolo, ktoré sa bude konať v septembri v šk. roku 2022/2023 na Duchonke.

Mgr. Ivan Šimonfy