Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

20. december 2018 bol na našej škole v znamení vianočnej atmosféry. Už tradične každoročne sa snažíme priblížiť si najkrajšie sviatky roka týmto spôsobom. Chodby našej školy sa na jeden deň zmenili na vianočný jarmok, na ktorom ste mali možnosť nájsť takmer všetko. Od krásnych vianočných ozdôb, ikebaniek, štrikovaných dečiek od pani riaditeľky, cez chutné vianočné pečivo či voňavý punč, cez mastný chleba s cibuľkou, zdravé chutné koláčiky od našich pani učiteliek, ktoré si pripravili stánok s názvom Sladkosťami bojujeme proti obezite, kde sme predávali koláče či drobné sladké pečivo bez pridaného cukru. Táto aktivita mala poukázať na to, že si sladkosti môžeme vychutnať aj bez pridaného cukru, z ktorého vzniká obezita. Stánok zožal ako každoročne veľký úspech. Tento rok ste sa mohli dať aj krásne upraviť, či už účesom alebo kresbou na tvár.

Musím pochváliť všetky triedy, ktoré sa naozaj zodpovedne pripravili na tento jarmok, ktorého výťažok je aj tento rok venovaný projektu „Náš spolužiak z...“. Práve na takejto akcii a v tento krásny čas je vidieť spolupatričnosť a súdržnosť nás všetkých na škole, ktorí sme sa podieľali na pomoci nášmu adoptovanému dievčatku.

Je naozaj krásne vidieť, ako je dnešná mládež odhodlaná pomáhať. Svedčí o tom aj ďalšia akcia, ktorá na škole prebiehala od 17. decembra a končila práve v deň jarmoku – išlo o projekt „Podeľme sa o desiatu“. S týmto nápadom prišiel Mgr. Tomáš Horváth. Išlo o charitatívnu zbierku trvanlivých potravín, ktorá bola venovaná sociálne slabším rodinám. Aj do tejto zbierky sa zapojilo dosť veľa žiakov.

Je vidno, že na našej škole dospievajú naozaj ľudia, ktorí sú odhodlaní pomáhať iným, ľudia s veľkým srdcom a empatiou.

Okrem jarmoku sa naši žiaci mohli oboznámiť s vianočnými zvykmi nielen u nás na Slovensku, ale na chvíľu sa preniesli do Ruska, Maďarska či Anglicka a naše pani učiteľky (PhDr. Vogelová, Mgr. Doláková, Mgr. Kontár, PaedDr. Sádovská a PaedDr. Čvirik Kárpáty), ktorým patrí veľká pochvala, im zaujímavými prezentáciami priblížili zvyky práve v týchto štátoch pod názvom Vianoce v Európe.

V neposlednom rade chcem spomenúť krásny hudobný darček od našich vynikajúcich hudobníkov, ktorí nám čas Vianoc pripomenuli naozaj podareným vianočným koncertom. Tento rok nás svojimi speváckymi výkonmi očarili známi i menej známi speváci či hudobníci našej školy. Mnohí sme si tento koncert vypočuli aj viackrát, čo svedčí o fantastickej atmosfére, ktorú títo mladí ľudia dokázali svojimi výkonmi vytvoriť. Ďakujeme.

Nielen v mojom mene, ale aj v mene viacerých, ktorí boli na tomto predvianočnom predpoludní, môžem skonštatovať, že aj tento rok nám to vyšlo a že sme si Vianoce pripomenuli tak, ako sa patrí – spoločne, s úsmevom, radosťou a v príjemnej atmosfére. Veríme, že tieto pozitívne pocity budú na škole pretrvávať po celý rok a že sa v decembri takéto predpoludnie zopakuje.

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k tomuto „dielu“, patrí veľké poďakovanie. 

PaedDr. Monika Bednárov