Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Každý rok sa koná najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku - Hviezdoslavov Kubín. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti žiakov a má krásne poslania. Napomáha rozvíjať záujmy a nadanie žiakov v oblasti prednesu a interpretácie literatúry, jazykových a rečových kompetencií. Recitátori svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi užšiu verejnosť, rozširujú a prehlbujú si literárne poznanie, tvorivosť, kultivujú si jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestujú si vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času a podporuje ich súťaživosť.

Veľmi sa tešíme, že každý rok máme aj my dostatok žiakov, ktorí majú záujem o túto prestížnu súťaž, a môžeme organizovať školské kolo. Tak tomu bolo aj tento rok.

Školské kolo jubilejného 70. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa na našej škole uskutočnilo 24. 1. 2024. O prvé miesta zabojovalo celkovo 12 žiačok z prvého, druhého, tretieho i zo štvrtého ročníka. Súťažilo sa v 2 kategóriách: POÉZIA a PRÓZA. Tohtoročný výber diel bol naozaj rôznorodý. Chvíľami sme mali slzy na krajíčku, chvíľami sme sa zamysleli a niekoľkokrát sme mali aj úsmev na tvári. Napriek tomu, že vyhrať môžu len niektorí, všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať za krásny umelecký zážitok.

Porota v zložení: Mgr. Martina Christovová, PaedDr. Monika Bednárová a Mgr. Dávid Szabó mali ťažkú úlohu. Po dlhšom rozhodovaní určili toto poradie:

Výsledky školského kola:

kategória POÉZIA:
1. miesto – Natália Varga-Korytárová (I. MPS)
2. miesto – Bernadetta Bokrosová (II. A)
3. miesto – Vivien Kovalíková (II. A) a Tímea Danadová (III. PSS)

kategória PRÓZA:
1. miesto – Natália Babicová (III. PSS)
2. miesto – Viktória Štefanková (IV. A)

Do okresného kola postupujú víťazky oboch kategórií: POÉZIA a PRÓZA, ktorým budeme držať palce.

Všetkým ďakujeme za účasť a postupujúcim gratulujeme!

FOTO

PaedDr. Monika Bednárová