Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Z príležitosti Svetového dňa výživy sa na našej škole tradične organizuje „Deň zdravej výživy“. V tomto školskom roku bola ústredná téma: „Kyslé a zásadité potraviny v prevencii obezity“. Hlavným cieľom bolo formovať pozitívne postoje adolescentov k vlastnému zdraviu, s dôrazom na prevenciu chorôb.

Akcia sa uskutočnila 25. októbra 2018 a bola určená žiakom prvých ročníkov. Aktivity v priebehu dňa smerovali k tomu, aby sa žiaci naučili preferovať zdravé potraviny a tak predchádzať obezite. Ďalším z cieľov organizátorov bolo rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v súvislosti s ústrednou témou.

PhDr. Alena Pukšová v úvode predstavila zúčastneným žiakom a hosťom ciele aktivity a jej organizáciu.

Prednáška doc. Jany Otrubovej, PhD. informovala o zásadotvorných a kyslotvorných potravinách v našom jedálnom lístku. Prekyslený organizmus je pôvodcom mnohých zdravotných ťažkostí a ochorení. Kyslé potraviny ničia naše bunky, telo funguje horšie, cítime sa unavení. Prekyslenie ľudského organizmu spôsobuje obezitu a premnoženie mikroorganizmov, ktoré sú zodpovedné za celý rad zdravotných problémov. Z prednášky vyplynulo, že je dôležité si uvedomiť: zásadotvorné aj kyselinotvorné potraviny sú potrebné v našej diéte, ale vždy musia prevažovať zásadotvorné. Pomer 3 : 1, čiže tri časti zásadotvornej potravy sú v pomere k jednej časti kyselinotvornej potravy. Živočíšne produkty sú vysoko kyselinotvorné, preto by sme ich nemali konzumovať v nadmernom množstve. Obilniny sú stredne kyselinotvorné. Ak sa jedia spolu s neutrálnymi alebo zásadotvornými strukovinami, ovocím alebo zeleninou, sú nielen zdrojom bielkovín s dobre vyváženou zmesou aminokyselín, a táto kombinácia pôsobí celkovo zásadotvorne. Sušené ovocie je najviac zásadotvorné, ako aj väčšina zeleniny a ovocia.

Následne pokračovala aktivita zameraná na čitateľskú gramotnosť, ktorú si pre žiakov pripravila PhDr. Andrea Dobsonyová. Žiaci pracovali s textom zameraným na vitamíny a stopové prvky v potrave. Každý žiak mal k dispozícii tlačený text a následne k nemu boli priradené otázky na zistenie úrovne čitateľskej gramotnosti, na ktoré žiaci po prečítaní textu odpovedali. Po vyhodnotení boli úspešní žiaci odmenení šťavnatými jablkami

Záverečné slovo patrilo PhDr. Alene Pukšovej, ktorá prečítala žiakom príbeh na zamyslenie sa nad hodnotami života, z ktorých najhodnotnejšie je zdravie a na jeho udržanie je potrebná vyvážená výživa.

FOTO

PhDr. Ľubica Vanková, PhD.
koordinátorka boja proti obezite