Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

"Nezabudnite, že ... poruchy príjmu potravy nie sú ochorenia o štíhlosti, vzhľade a jedle, ale o emocionálnych problémoch a závažných zdravotných následkoch" - takto znel záverečný odkaz preventívneho podujatia, ktorého sa zúčastnili počas posledného májového a prvého júnového dňa žiaci prvého a druhého ročníka. Okrem iných zaujímavých tém sa venovali aj problematike prevencie porúch príjmu potravy: konkrétne mentálnej anorexii a bulímii. Aktivity pripravila a so žiakmi prvého ročníka realizovala školská psychologička, kým žiakov druhého ročníka zaujala Mgr. Stehlová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch, ktorá rozšírila problematiku o otázky prevencie obezity s akcentom na význam pohybu pre zdravie ako súčasť aktivít v rámci NAPPO. Cieľom podujatia bolo nielen sprostredkovať žiakom poznatky o príčinách, prejavoch, rizikách a dôsledkoch porúch v príjme potravy so zámerom predchádzať týmto poruchám, ako aj experimentovaniu v súvislosti s „diétami“, no taktiež formovať zodpovedný postoj k vlastnému zdraviu, pozitívny postoj k vlastnému telu a primeraný sebaobraz.

PaedDr. Tímea Švecová